9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 164 - 165 Soruları ve Cevapları ( Fırat Yayınları )

Sayfa 164-165

2.Metin
8. Vur Emri’nde günlük konuşma dili açık ve sade bir şekilde kullanılır. Alaylı Ömer Efendi metninde yöresel ağız özellikleri aşırı biçiminde kullanılmıştır. Vur Emri karşılıklı konuşmalarla sürdürülürken Alaylı Ömer Efendi metni yalnızca meddahın konuşmalarıyla sürdürülür.
9.Şair evlenmesi adlı metinden önce Geleneksel Türk Tiyatrosu ( karagöz, meddah, orta oyunu, köy seyirlik oyunları) vardı.
Karagöz: Hayali denilen ustaların çubuklarla perde arkasında oynattığı bir oyundur. Oyunun karakterleri deriden yapılır. Boyanır ve çubukların ucuna takılır.
Orta Oyunu: Köy, kasaba, şehirlerde bulunan boş meydanlarda oynanır. Başlıca karakterleri Kavuklu ve Pişekar’dır.
Meddah: İyi taklit yapan, çok güzel konuşan, hoş sohbet olan meddahların köy ve şehir kasabalarında yaptıkları konuşmalardır. Çok sayıda hikayeyi ezbere bilirler.
Köy Seyirlik Oyunları: Köylerde belli günlerde oynanan oyunlardır. Yörelere göre farklılık gösterebilir.
10.Modern tiyatro: Komedi, dram, trajedi, melodram
11.Geleneksel tiyatro türleri belli bir metne bağlı değildir. Bu oyunları oynayan kişiler rollerini sözlü gelenek yoluyla ezberler. Meddah çok iyi taklit yaparlar.
12.komedi-b, trajedi-c, dram-a, melodram-ç
13.a.Suçlular hapse atılır, askerler izin almaksızın evi arayabilmektedir. Sokak bekçisi var.
b. Mekan, kişilerin yoksulluğunun ve çaresizliğini somutlaştırır.
c. Tema firardır.
ç.Oyundaki kişilerin ağzından verilmektedir.
d.Oyunun başında dekorun tanıtılmasında tasvirlere yer verilmiştir.
e.Alıcıyı harekete geçirme işlevi
f.Modern tiyatronun dram geleneğini uygulamıştır.
g.Yapılan hatalardan ders çıkarma amacıyla yazılmıştır.
ğ.Bir insan hiçbir zaman tek başına suçlu değildir. Onun suç işlemesinde yakınlarının da ihmali vardır.
14.Metinsiz tiyatro türlerinde konu doğaçlama ve sözlü anlatım yoluyla okuyucuya aktarılır.
15.Bu kavramlar yalnızca tiyatro sanatına aittir.
16.Olay aktarılırken anlatma ve gösterme çeşitli hareketler, konuşmalar, jest ve mimiklerle gösterilir. Bunların tümüne genel bir ifadeyle “rol” diyebiliriz.
17.Metinlerde olaylar sahne ve perde örgüsüyle verilir. Her perde ve sahnede farklı bir olay ele alınır. Bu olay örgüsünün genel adı dramatik örgüdür.

18.Olay örgüsü: bir ses bir gölge, evin tasviri, Halil hakkında konuşmalar, Halil’in hapisten kaçtığını söylemesi, askerlerin kapıya dayanması
Load disqus comments

0 Yorumlarınız