9. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 163 Soruları ve Cevapları ( Fırat Yayınları )

Sayfa 163

Çözümleme İnceleme
1.Metin
1.Metnin başında dekorla ilgili betimlemeler resim olarak da çizilebilir. Ancak gerçeği gibi canlı ve somut bir görüntüyü izleyiciye yansıtmaz.
2.Tiyatro, duygu ve düşünceleri, olayları canlandırarak somut bir halde yansıtır. Onu izleyen seyirci, kendisini olayın içindeymiş gibi düşünür.
3.Tiyatro, insanın zihninde, gönlünde bulunan güzel duyguların sahneye yansıtılmasıdır.
4.Metnin başında, olayın geçeceği yerin nasıl bir yer olduğunu belirtmek amacıyla dekor hakkında bilgi verilebilir. Bu dekor kişilerin sosyal statüsünü ortaya koyar.
5.Tiyatro, hem bir edebi tür hem de sahne sanatıdır.
6. Hem üzücü hem de sevinçli olayları işlediğine göre bu metnin türü dramdır.

7.Tiyatro metinleri de tıpkı öykü ve roman gibi belli bir olayı kişi, yer, zaman kurgusuyla ele alır ve bir olay örgüsü biçiminde dile getirir. Tiyatro metinlerinin tek farkı paragraf halinde değil karşılıklı konuşmalar biçiminde yazılmasıdır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız