9. Sınıf Kimya 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdaki soruları Yanlış/Doğru alarak yanıtlayınız ? ( Her soru 3 puan )
 1. Pratik simyanın amacı, maddeyi saflaştırma çabasıdır. (D) (Y)
 2. Mistik simyanın amacı, tanrıdan olana ulaşmaktır. (D) (Y)
 3. Simya deney ve gözlem verilerine dayanan bir bilimdir. (D) (Y)
 4. Elementlerde moleküler yapıda buluna bilir. (D) (Y)
 5. Elektron alış verişiyle oluşan bağa fiziksel bağ denir. (D) (Y)
 1. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz? ( Her soru 3 puan )
 1. Aristo’nun meşhur dönüşüm zinciri; Toprak→……………..→……….……→Su → Toprak şeklindedir.
 2. Müslüman simyacılar arasında en tanınmışı, Batıda Geber adıyla tanınan Abu Abdullah ………………….dir.
 3. Bir elementin tüm nötr atomlarının kimyasal özellikleri…………………………..
 4. X-3 iyonunun elektron sayısı 10 ise atom numarası ……………… dir.
 5. NaCl ……………………… bağlı bileşiktir.


 1. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız? ( Her soru 5 puan)

 1. Aşağıda verilenlerden hangileri eski çağlarda üretilen maddelerden değildir?
 1. Cam üretimi
 2. Dericilik
 3. Bitkisel boyalar
 4. Değerli taşlar
 5. Telefon
 1. 56 g Fe ve 32 g S ten, Fe + S → FeS denklemi gereği 88 g FeS bileşiği elde ediliyor.
Buna göre 7 gram Fe ve yeteri kadar S ten kaç gram FeS bileşiği elde edilir?


A) 7 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15
 1. H2O bileşiğinin sabit oranları 1/8 olduğu bilindiğine göre; 4 gram hidrojen ve yeteri kadar oksijenden kaç gram su (H2O) elde edile bilir?
A ) 16 B) 36 C) 48 D) 72 E) 120


4)


Periyodik tabloda verilen elementlerin hangileri, bileşik oluştururken dubletini tamamlamak isterler?
A ) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z
D) X ve Y E)X, Y ve Z

 1. Dalton’a göre atom;
 1. Maddenin en küçük yapıtaşıdır.
 2. İçi dolu küreciklerdir.
 3. Atomlar parçalanamazlar
Bugünkü anlamda Dalton’un yukarıda bahsettiği özelliklerden
hangileri yanlıştır?
Yan taraftaki boşluğa kısaca açıklayınız?


  1. N2(g) +3H2(g) → 2 NH3(g) tepkimesinde (VN2, VH2, VNH3) giren ve çıkan maddelerin hacimleri arasındaki ilişkiyi yazınız?

  1. Grafiğe göre I. Bileşiğin formülü XY2 ise II.bileşiğin formülü nedir?
   1. ATOM
    KATMAN ELEKTRON DİZİLİMİ
    GRUBU
    PERİYODU
    İYON YÜKÜ
    20Ca    35Br
    37Rb
    56Ba
    88Ra
    Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz?

Load disqus comments

0 Yorumlarınız