9. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 190 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

Sayfa 190

2.Etkinlik
Bir metinde iki farklı konu varsa ve bu iki metin tek başlık altında inceleniyorsa iki konu da ana düşünceyi destekliyor demektir.
-Metindeki paragraflar birbirine anlam ve yapı bakımından bağlanmıştır. Her paragraf ana düşünceyi destekleyen bir yardımcı düşüncedir.
3.Etkinlik
Metnin ana fikri paragrafların toplamıdır.
Anlama Yorumlama

-Metnin paragraflarında ileri sürülen düşünceyi desteklemek amacıyla öyküleyici ve açıklayıcı anlatım teknikleri ile örnekleme, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız