9. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 163 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

Sayfa 163

-Metindeki paragraflar cümlelerin oluşturduğu anlam bütünlüğüne sahiptir. Paragraflar arasında geçişi sağlayan cümleler vardır. Bir paragrafın başlangıç cümlesi, kendinden önceki paragrafın son cümlesiyle anlam yakınlığı gösterir.
-Metnin son paragrafında yapılan açıklamalar bir kelime veya cümleyle ifade edilemez. Çünkü bütün kelimeler, kelime grupları ve cümleler paragrafın iletisini oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.


1.Etkinlik
Bahçe ve duvar metin olarak düşünülürse taş, demir, tuğla, çimento; çiçek, ağaç, çimen, su gibi ögeler de birer paragraf olur.
2.Etkinlik
-Paragraflardaki cümleleri genellikle edat ve bağlaçlar birbirine bağlamıştır.

-Yapı ve anlam bakımından paragrafa uymayan cümleler paragrafı ve düşüncenin akışını bozar.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız