8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin çatısı diğerlerinden farklıdır?
 1. Kedi yalandı.
 2. Koyunlar tarandı.
 3. Annem süslendi.
 4. Ayşe giyindi.

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Söylediğinde şarkı olsa bari.
B) Karşı ki eve taşınmışlar.
C) Söylediklerini duymuşmu ki bağırıyor.
D) Beni dikkatli dinle ki faydalı olsun.
3- “Şair işini en iyi bilen adamdır. (I) Çünkü o bir öykücüden, bir romancıdan, bir denemeciden, bir oyun yazarından daha çok oynar sözcüklerle. (II) Yani ortaya koyduğu yaratının her parçasını, her an bir kartal gibi kavrar.(III) Bir romancı yapıtının sekizinci, onuncu ya da on beşinci bölümlerini yazarken daha önceki bölümlerde hangi sözcükleri, hangi tümceleri kullanmış olduğunu bilmeyebilir. (IV) Ama bir şair için böyle bir şey söz konusu olamaz; o, şiirini tek bir soluk halinde içine çeker.”
  Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “olmasa da oluranlamı vardır?
 A) IV B) II C) III D) I    
4- “Şu anda bulunduğumuz nokta o kadar da önemli değildir; önemli olan o noktaya nasıl geldiğimizdir.” Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin öneminden söz edilmiştir?
A) Yaşananlardan ders çıkarmanın.
B) Hedefe ulaşırken neler yapıldığının.
C) Her zaman daha iyiyi hedeflemenin.
D) Bulunulan noktanın değerini bilmenin.
5- Evlerle ağaçlar orada ne güzel kaynaşmış” cümlesinden çıkarılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Evlerin ve ağaçların çok olduğu.
B) Evlerle ağaçların uyum içinde olduğu.
C) Evlerin ağaçlar tarafından gizlendiği.
D) Evlerin ağaçlara bitişik olduğu.
6- Masallar toplumun bir kültür ürünü ve sözlü geleneğin bir parçasıdır. Anonim üretim olup birçok yerde ve zamanda anlatıla anlatıla yaygınlaşmıştır. Masal ortak değerlerin ve kavramların paylaşılması, yayılması, benimsenmesi, sürdürülmesi sürecidir.
Bu parçada masalla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
 1. Toplumların bir kültür ürünü olduğuna.
 2. Belli bir yazarının bulunmadığına.
 3. Anlatılarak yaygınlaştığına.
 4. Gerçek olayları yansıttığına.

7- Son günlerde sayıları hızla artan korsan ürünler, yetkilileri yeni önlemler almaya itti. Çünkü hem sayıları hem de çeşitleri çok; kaset, kitap, CD… Emeğe saygı duymayan bu insanlar orijinal eserlerin pahalı olmasını fırsat bilip bu korsan ürünleri kolayca satıyorlar.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 1. Bir eserin kalıcı olabilmesi için çok satılması gerektiğine.
 2. Eser fiyatlarının da korsan ürün satışlarını etkilediğine.
 3. Korsan ürünlerin hem sayı hem de çeşit yönünden arttığına.
 4. Korsan ürünlerin artması nedeniyle yetkililerin yeni önlemler aldığına.


8- Neredeyse tüm ömrüm birilerine hesap vermekle geçti. Hiçbirine “Sana ne !” demedim. Neyi, niçin yaptığımı açıklamak zorunda hissettim kendimi.
Parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İçine Kapanık B) Sıkılgan
C) Alçakgönüllü D) Sorumsuz
9- Diller tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar, doğal olarak dilin yaprakları sözcüklerdir. Herkesçe kullanılan, çok canlı anlamlı bir sözcük, bir süre sonra ölüden başka bir şey olmayabilir. Bunun nedeni, gelişen düşünce ve kültürün yeni kavramlara gereksinimidir.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Düşünce ve kültür gelişimi dildeki gelişimi etkiler.
 2. Sözcükler canlı bir varlık gibidir, doğar büyür, gelişir ve zamanı gelince de ölürler.
 3. Dil değişkenliği karşısında direnmek yanlıştır.
 4. Hiçbir ulus geçmişteki sözcükleriyle asla yetinmez.

10- Sabah ince bir tülü andırıyor. Öteden, adalardan serin, diriltici bir rüzgâr esiyor. Şehrin orta yerinde bir horoz sesi duyuluyor. Rüzgâr, ıhlamur kokularını ince ince dağıtıyor. Çocuklar, anneler uyuyor. Uyku eşitliyor insanları. Sabahyıldızı; uykulara ıhlamur kokularına aldırmadan hür parlaklığını koruyor.

Paragrafın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Dokunmadan B) Koklamadan
C) İşitmeden D) Tatmadan

Not Baremi: Her soru 10 puandır.
BAŞARILAR…
Türkçe Öğretmenleri

1
B
2
D
3
A
4
B
5
B
6
D
7
A
8
C
9
A
10
D


Load disqus comments

0 Yorumlarınız