12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 220 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

9. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Mahur Beste                         B) Sürgün                                C) Ölmez Otu
D) Makber                                 E) Aylak Adam
(2010/LYS)
 
10.  
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez?
A)    Reşat Nuri Güntekin
B)    Refik Halit Karay
C)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D)    Memduh Şevket Esendal
E)  Abdülhak Şinasi Hisar
(2010/LYS)
 
11.  
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)    Bir Tereddüdün Romanı
B)    Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
C)    Mahşer
D)    Fatih-Harbiye
E)  Yalnızız
(2010/LYS)
12.  
Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek olan yapıt adları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)    Panorama I - Panorama II - Yaban - Kiralık Konak
B)    Kiralık Konak - Yaban - Panorama I - Panorama II
C)    Yaban - Panorama I - Kiralık Konak - Panorama II
D)    Kiralık Konak - Panorama I - Panorama II - Yaban
E)  Panorama I - Yaban - Panorama II - Kiralık Konak
(2008/ÖSS)
Load disqus comments

0 Yorumlarınız