12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 219 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

5.   Gazetelerde fıkra, başyazı, söyleşiler yazdı. Öykü ve oyun yazarı olarak tanındı. İlk oyunlarından sonra epik tiyatro örneği olarak "Keşanlı Ali Destan'nı yazdı. Güncel olayları konu alan eleştirel oyunlarını seyirciye sunabilmek için kabare tiyatrosunun kuruluşuna öncülük etti.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Haldun Taner
B)    Recep Bilginer
C)    Necati Cumalı
D)    Refik Erduran
E)  Turan Oflazoğlu
 
6.  
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A)    Orhan Kemal'in - Talip Apaydın'ın - Fakir Baykurt'un
B)    Kemal Bilbaşar'ın - Yaşar Kemal'in - Necati Cumalı'nın
C)    Kemal Tahir'in - Tarık Buğra'nın - Samim Kocagöz'ün
D)    Sait Faik'in - Selim İleri'nin - Sabahattin Ali'nin
E)  Abbas Sayar'ın - Yusuf Atılgan'ın - Dursun Akçam'ın
(2009/ÖSS)
 
7.   Orhan Kemal'le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)    Yapıtlarında, kişilerin karakterlerini olay içinde çizmiş, onları doğal bir biçimde konuşturmuştur.
B)    Genellikle fabrika işçilerinin, kırsal kesim insanlarının ve gece kondu bölgelerinde oturanların yaşamını konu almıştır.
C)    Öykülerde günlük konuşma dilini kullanmış, yöresel söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır.
D)    Esir Şehrin İnsanları adlı romanıyla yazın çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştır.
E)  Anlatımı, olaylara bakışaçısı yönünden toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan biri sayılmaktadır.
(2007/ÖSS)
 
8.   —Sodom ve Gomore adlı romanı, siyasi ve toplumsal tarihimizi yazacaklar için —niteliği taşır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A)    Halide Edip'in - eleştiri
B)    Yakup Kadri'nin - belgesel
C)    Refik Halit'in - yaşam öyküsü
D)    Hüseyin Rahmi'nin - macera
E)  Ahmet Rasim'in - bilim kurgu

(2009/ÖSS)
Load disqus comments

0 Yorumlarınız