12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 215 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

1.   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
•    Batılı anlamda ilk tiyatro eserimiz. Şair Evlenmesi
•   Vatan Yahut Silistre sahnelenen ilk tiyatro eserimizdir.
•    Epik tiyatronun edebiyatımızdaki ilk başarılı örneği Keşanlı Ali Destanı
 
2.   Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına "D", yanlış ise "Y" yazınız.
•     Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'da Devlet Konservatuvarının kurulmasıyla tiyatro Anadolu'ya da açılmıştır. (  D )
•     Cumhuriyet Döneminde Muhsin Ertuğrul tiyatronun her aşamasında öncü olmuştur. ( D  )
•     Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Canavar" adlı eseri köy yaşamını işleyen ilk manzum oyunumuzdur. ( D  )
 
3.   Aşağıda verilenlerden hangisi Recep Bilginer'in eserlerinden biri değildir?
A)    Karım ve Kızım
B)    Mevlâna
C)    Sırat Köprüsü
D)    Ben Devletim
E)  Künye
 
4)Köşebaşı: Ahmet Kutsi Tecer
Bir Adam Yaratmak: Necip Fazıl Kısakürek
Yıldızlara Bakmak: Behçet Necatigil
Mine: Necati Cumalı
Sarı Naciye: Recep Bilginer
 

5)Koca Bebek(oyun), Paydos(oyun), Harput’ta Bir Amerikalı(oyun), Kadın Bir Defa Sever(roman), Dişi Aslan (roman)
Load disqus comments

0 Yorumlarınız