12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 182 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

2.  Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına "D", yanlış ise "Y" yazınız.
•     Mustafa Kutlu, hikâyelerindeki kahramanların dış dünyaları kadar iç dünyalarına, sosyal durumları kadar bireysel özelliklerine de gereken önemi gösterir. ( D  )
•     Ahmet Hamdi Tanpınar, kültürümüzü bir içâlem medeniyetinin yansıması olarak görür. ( D  )
•     Mehmet Rauf, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi bireyin içdünyasını konu alan yazarlarımızdan sonra aynı gelenek içinde Yaşar Kemal, Kemal Tahir ve Fakir Baykurt yer almıştır. ( Y  )
 
3.  Aşağıda verilen yazar - eser eşleşmelerinde hangisi yanlıştır?
A)    Ahmet Hamdi Tanpınar - Kürk Mantolu Madonna
B)    Mustafa Kutlu - Ortadaki Adam
C)    Tarık Buğra - Osmancık
D)    Oğuz Atay - Tutunamayanlar
E)  Yusuf Atılgan - Anayurt Oteli
 
4.  Aşağıda verilen eserlerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir?
A) Yalnızız                                                B) Eylül                         C) Korkuyu Beklerken

D) Saatleri Ayarlama Enstitüsü                  E) Bu Böyledir
Load disqus comments

0 Yorumlarınız