12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 155 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

1)Romanın Olay Örgüsü:
Aliye Öğretmen, görevlendirildiği kasabaya gelir.
Aliye, derslere girmeye başlar, öğrenciler arasında ayrım yapmaz.
Aliye Tosun Bet ile nişanlanır fakat bu nişan bozulur. Tosun Bey kasabadan ayrılır.
Düşman kasabayı kuşatır. Uzun Hüseyin düşman askerine yardım eder.
Kumandan Damyanos Aliye’ye aşık olur. Tosun Bey gizlice Aliye’nin evine gelir.
Düşman askerinin evin çevresinden çekilmesi koşuluyla aşkına karşılık veren Aliye, böylece Tosun Bey’in kaçarak adamlarını direniş için hazırlamasına imkan hazırlar.
Tosun Bey adamlarını toplayarak kasabayı kurtarır.
Kasaba halkı, düşmanla iş birliği yaptığı zannederek Aliye’yi taşlayarak öldürür.
Kitapta okuduğumuz bölüm, romanın olay örgüsünde üçüncü sırada yer almaktadır.
2)Metinde hem gerçekten yaşanılmış hem de yazarın kurguladığı olaylar vardır.
3)Metnin yazarı olay örgüsünü düzenlerken kurtuluş mücadelesinde yaşanan zorlukları düşündürmeyi amaçlamıştır.
4)Metnin başkahramanları Aliye ve Tosun Bey’dir. Aliye dönemin aydın ve eğitimli insanlarını, Tosun Bey ise halktan kişilerin vatanseverlik duygularını temsil etmektedir.
Sabri: Uzun Hüseyin Efendi
Hatice Öğretmen: Eski Öğretmen
Ömer Efendi: Gülsüm Hala
Gülsüm Hala: Ömer Efendi
Kantarcı Hüseyin Efendi: Uzun Hüseyin Efendi
Uzun Hüseyin Efendi: Sabri- Düşman askerleri
6)Metin kendi döneminin gerçekliklerini dile getirmektedir. Metin kahramanlarının benzerlerine günlük yaşamda rastlamak mümkündür.
7)Metinde kasaba ve özellikle okul, önemli mekanlardır. Okul ve sınıfı anlatan betimlemelere yer verilmiştir.
8)Metinde anlatılan olaylar 1920’li yılları anlatmaktadır.
9)Metinde zaman milli mücadele yıllarıdır.
Metinde zaman, mekan, olay örgüsü ve kişi unsurları birbiriyle uyumludur.
10)Metnin teması vatan sevgisidir.
11)20. yüzyılın başlarında vatan sevgisinin yanı sıra kahramanlık, aşk, cehalet, geri kalmışlık gibi bireysel ve toplumsal temalar ele alınmıştır.
12)Metinde Anadolu’ya ve Anadolu insanına ait gerçeklikler;
Zengin ve nüfuzlu aileler her bakımdan önceliklidir.
Köy ve kasabalarda halkın çoğu eğitimsizdir.
Bir kadının öğretmen oluşu hoş karşılanmaz.
Aydın kesim halkı direnmeye çağırmıştır.
Toplumdaki bazı zenginler düşmanla iş birliği yapmıştır.
13)Tema vatan sevgisidir.
14)Metin düzyazı biçiminde paragraflar halinde yazılmıştır.
Dil ve anlatım özellikleri bakımından günümüz eserlerinden farklıdır. Çünkü Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara ağırlık verilmiştir.
15)Metnin Anlatıcısı: Üçüncü kişi
Bakış Açısı: İlahi bakış açısı
16)Metnin teması özgürlük, bağımsızlık gibi evrensel temalara dayanmaktadır.
17)Metin cumhuriyet dönemi milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren hikayecelik geleneğine göre yazılmıştır.
18)Metinde anlatıcının olay ve kişileri yansıtırken tarafsız davranması, kişiler hakkında bireysel yorumlar yapmaması realizmin etkileridir.
19)Bir kadın öğretmenin Anadolu’da görev yapması bu roman dışında Çalıkuşu romanında da görülür.

20)Romanda iki tip insan yüceltilir. Anadolu insanı ve kadın.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız