12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 150 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

1)1.Metnin Kahramanları: anlatıcı, arabacı, çocuk
Metnin Olay Örgüsü:
Şehre varmak için dağda bayırda yol bulmaya çalışan ve güçlükle ilerleyen bir araba
Arabacının, şehrin yolunu sormak amacıyla kırda yürüyen bir çocuğu çağırması
Çocukla sohbet eden anlatıcının çocuğun yaşadıkları karşısında büyük bir üzüntü ve hayrete kapılması, sarsılması
2)Metindeki olayların düzenleniş amacı okuyucunun düşüncesini belli bir noktaya yoğunlaştırmaktır.
3)Metnin yazıldığı dönem, Kurtuluş Savaşı’nın henüz tamamlanmadığı ve savaşın yıkıcı etkilerinin tazeliğini koruduğu yıllardır.
4)Anlatıcı, Milli Mücadele konusunda duyarlı bir insandır. Çocuk ise Anadolu insanının bu dönemdeki sefaletini ve dramını somut bir şekilde yansıtan bir Anadolu çocuğudur.
5)Metnin kahramanları günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz özelliklere sahiptir.
6)Metinde “kırlar, dereler, tepeler, tarlalar” gibi doğal mekanlar görülmektedir.
Arabanın bir türlü düzenli bir yolda ilerleyememesi, yolların genellikle kısa patikalardan oluşması mekan ile dönemin geri kalmışlığı ve ulaşım problemleri arasında bir ilişki kurulduğunu gösterir.
7)Metinde “zaman” kavramını öne çıkaran düşünce “yolculuğun yedi saat” sürmesidir.
8)Metinde mekanlar daha fazla ön planda tutulmuştur. Bunun nedeni, Anadolu köylerinin o dönemdeki ekonomik ve medeniyet koşullarını gözler önüne serme amacıdır.
9)Metnin teması “Anadolu insanı”dır.
10)Okuduğumuz metnin yazıldığı dönemde “kahramanlık, yoksulluk, cehalet, bağımsızlık,  vatanseverlik” gibi Anadolu’yu işaret eden temalar işlenmiştir.
11)Metinde on dört yaşındaki çocuğun yaşamında “yoksulluk, yetim kalma, erken evlilik, savaş ve savaşın getirdiği travmalar gibi insana özgü gerçeklikleri dile getirilmiştir.
12)Anadolu coğrafyası geri kalmışlığın, Anadolu insanı ise acıların ve savaşların bir göstergesi olarak metnin gerçekliğini yansıtmıştır.
13)Metinde sade bir dil kullanılmıştır. Öyküleyici ve betimleyici anlatım tekniklerinden yararlanılmıştır. Anlatıcı, birinci tekil kişidir.
14)Metnin anlatıcısı birinci tekil kişidir. Olaylar kahraman anlatıcının bakış açısıyla aktarılmıştır.
15)Bağlı Olduğu Hikaye Tarzı: Olay hikayeciliği( Maupassant tarzı)
Serim, düğüm ve çözüm ögeleri belirgindir. Olaylar belli bir sona bağlanmıştır.
16)Metinde anlatılan olayların günümüzde yaşanması mümkündür. At arabasıyla yolculuk, düşman işgali, hanlar metnin günümüzden farklı özellikleridir.
17)Metin Cumhuriyet Dönemi Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren hikayecilik geleneğine göre yazılmıştır.

18)Metin, olay öykücülüğüne bağlı kalınarak yazılmıştır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız