12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 148 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

Hazırlık Çalışmaları
1)Vatan ve millet sevgisi, bağımsızlık, geri kalmışlık, medeniyet ve çağdaşlık, milli mücadele
Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılan eserlerde Anadolu insanı edilgen bir insan tipi olarak yansıtılmıştır.
2)Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde başlayan sosyal, siyasi ve kültürel değişimi yaymak, topluma benimsetmek amacıyla yazarlar eserlerinde bu yenilikleri öne çıkaran konu ve temalara ağırlık vermişler, bir bakıma yeniliklerin temsilcisi olmuşlardır.
3)milli mücadelede destan yazan bu halkın kültür ve yaşamına duyulan merak
Edebiyatı İstanbul’un tekelinden kurtarmak ve yurdun geneline yaymak
Atatürk ilke ve inkılaplarının getirdiği yeni hayatı Anadolu insanına benimsetmek
Load disqus comments

0 Yorumlarınız