12. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 195 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

10.  Şairin amacı hiçbir zaman belirli bir şey anlatmak değildir. Bunu düz yazı yapar. Düz yazı ile
söylenenleri anlamışsak sözlerin bizde uyandırdığı düşünceyi başka sözlerle, başka bir biçimde de
anlatabiliriz. Şiirde ise amaç, şairin içinden geçen anlaşılabilir olayları okuyucuya aktarmak değildir.
İstenilen, okuyucuda bir ruh hâli yaratmaktır. Öyle bir ruh hâli ki anlatılması yalnızca o hâli yaratan
sözlere bağlıdır. O sözleri değiştirdiğinizde şiir ortadan kaybolur.

Bu parçaya göre şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Şiirde belli bir anlam aranması yanlıştır.
B)   Şiirin bizde uyandırdığı düşünce başka sözlerle anlatılabilir.
C)   Şairin içinden geçenleri okuyucuya aktarmak şiirin amacı değildir.
D)  Şiirin sözlerini değiştirdiğinizde şiir ortadan kaybolur.
E)  Şiirin amacı okuyucu da bir ruh hâli yaratmaktır.

11.   Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Tarihsel olaylara ilgi duyarsınız.                          B) Ülkeleri tanıma isteğiniz artar.
C) Değişik yaşantılar edinmiş olursunuz.                 D) İnsanları daha çok sevebilirsiniz.
E) Sorumluluk duygunuz gelişip güçlenir.                                                               2009/ÖSS
 
12.  Bu parçadan çıkarılabilecek asıl sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Sinema; edebiyat, heykel, resim, müzik gibi sanatlara oranla daha yüzeyseldir.
B)   Ülkemizde müzik, resim, heykel, edebiyat gibi sanatlara çok rağbet edilmemektedir.
C)   Sinema, diğer sanat dalların aksine belli bir ön bilgi gerektirmeyen, değişik beğeni düzeyindeki insanlara hitap eden bir sanattır.
D)  Bilgi düzeyi düşük insanlar, sanat dalları arasında genellikle sinemayı tercih etmektedirler.
E)  Sinemayı anlamak ve ondan zevk alabilmek için sinema hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.
 
13.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)   Onu yakından görmek, tanımak istiyordum.
B)   Birkaç lokmadan sonra tıkanmış olmalıydı.
C)   Gittikleri tarafta gökyüzü, kara bulutlarla kaplıydı.
D)  Onu heyecanla aramış, bildiği her şeyi de anlatmıştı.
E)  Servis vagonunun sıcağı, yolcuların sıkıntısını artırıyordu.
 
Ç. Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
1.    İyi bir dinleyicide olması gereken özellikler nelerdir?
2.    Konuşma biçimi ile kültür düzeyi arasında nasıl bir bağ vardır? Örnek vererek açıklayınız.
3.    Toplumun çoğunluğunu ilgilendiren konularda yapılan tartışmaların, bir ülkenin gelişmesine olan katkısını söyleyiniz.

195
Load disqus comments

0 Yorumlarınız