12. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 194 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

5.   Parçada Taine'e ait bir cümleden alıntı yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Başka yazarlarla karşılaştırmalar yapmak
B)   Savunulan düşünceyle ilgili tanık göstermek
C)   Açıklanan konuyu daha inandırıcı kılmak
D)  Sözü edilen kişiyi ve konuyu tanıtmak amacıyla örnek vermek
E)  Anlatılan konuyu daha soyut bir hâle getirmek
 
6. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülebilir?
A)   Eskimolar savaşçı bir toplum değildir.
B)   Eskimolar geleneklerine bağlı bir toplumdur.
C)   Toplumsal ilişkileri düzenlemede dil, savaştan daha etkilidir.
D)   İnsanlar artık sorunların savaşla çözülemeyeceğini anlamıştır.
E)  Eskimoların dili, öteki dillerden daha az gelişmiştir.                                            2007/ÖSS

7.  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Tanık gösterme                           B) Açıklama                                   C) Tartışma
D) Örnekleme                                 E) Öyküleme
 
8.  Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine baş vurulmuştur?A) Tanımlama                                  B) Benzetme                                  C) Karşılaştırma
D)Kanıtlama                                   E) Tanık gösterme

9.  Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzetme yapılmıştır.                               B) Betimleyici ögelere yer verilmiştir.
C) Öznellik ağır basmaktadır.                        D) Bir varlığa, insana özgü bir nitelik aktarılmıştır.

E)  Yinelemelere başvurulmuştur.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız