12. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 193 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

A.Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
•  Açık oturumlar geniş dinleyici toplulukları huzurunda düzenlenir.D
•  Sempozyumlarda daha çok öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılır.Y
•  Konferanslarda dil, ağırlıklı olarak dilin göndergesel işlevinde kullanılır.D
•  Forumlar dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif olduğu bir tartışma türüdür.D
•  Münazarada önemli olan savunulan fikrin doğruluğudur.Y

B.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
•   Konferansçı  güzel konuşmak- ses tonunu iyi ayarlamak- beden dilini iyi kullanmak
yoluyla dinleyicilerin ilgisini uyanık tutmaya çalışmalıdır.
•Açık oturum sonunda dinleyiciler soru sorarak tartışmaya katılırsa açık oturum foruma dönüşür.
•Sempozyumun konferanstan farkı ele alınan konunun bir çözüme ulaştırılması ve oturumların gerekirse birkaç gün sürmesidir
•Münazarada jüri, konuşmacıların öne sürdükleri tezi kanıtlayabilme becerilerini dikkate alarak değerlendirme yapar.
•Forumun panelden farkı dinleyicilerin de söz alarak tartışmaya dahil olmalarıdır
 
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1.  Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir?
A)   Konunun toplumun çoğunu yakından ilgilendiren türden olması
B)   Bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulması
C)   Geniş bir salonda, kalabalık bir izleyici topluluğu önünde yapılması
D)   Katılımcıların alanında tanınmış kişiler olması
E)  Katılımcıların konuyla ilgili inceleme ve araştırma yapması
 
2.  Hazırlıklı ve planlı konuşma türlerindendir. Sanat, bilim, teknoloji gibi konularda öğretici amaçla topluluk karşısında yapılan konuşma türüdür. En belirleyici özelliği ağır başlı olması, duygusal ve
coşkun bir ton taşımamasıdır. Uzman kişilerce gerçekleştirilir.

Yukarıda özellikleri verilen sözlü anlatım türü hangisidir?
A) Münazara        B) Forum              C) Panel              D) Açık oturum    E) Söylev
 
3.  Dalgalar, yavaştan koyun ağzını örten kayaları aşmaya başlamıştı. Sular yükseliyor, kayaların
yarıklarından küçük seller çıkıyordu. Camlı şamandıradan bu yana hafiften bir rüzgâr çıkmış, burnundan soluyan ayı balıkları belirmişti orada burada.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Yazar, okurda izlenim yaratmak istemiştir.          B) Varlıkların niteliklerine yer verilmiştir.
C) Okurun kanılarını değiştirmek için yazılmıştır.     D) Varlıklar hareket hâlinde anlatılmıştır.
E) Nicel sözcükler ve deyimlerden yararlanılmıştır.
 
4. 
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatım bakımından duru bir cümle değildir?A)l                       B)ll                      C)lll                     D)IV                   E) V

193
Load disqus comments

0 Yorumlarınız