11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

ADI SOYADI:
NO:

 1. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
 2. A) Servet-i Fünun Edebiyatı, “Edebiyat-ı Cedide" olarak da adlandırılır.
 3. B) Cenap Şahabettin’in hem nazım hem de nesir türünde eserleri vardır.
 4. C) Servet-i Fünun dergisi, Hüseyin Cahit Yalçın’ın bir yazısı nedeniyle kapatılmıştır.
 5. D) Cenap Şahabettin, romantizm ve klasisizm akımlarından etkilenmiştir.
 6. E) Aşk, doğa ve kişisel tedirginlikler Servet-i Fünun şiirinde en sık işlenin konulardır.
 7. Mehmet Akif, Servet-i Funun’u da kapsayan dönemde yaşamış olmasına karşın onlara katılmamıştır. Yedi kitaptan oluşan Safahat’ın ilk kitabı, daha çok o döneme aittir.
 8. Aşağıdakilerden hangisi, Akif’in “ölüm düşüncesi” üzerine yoğunlaştığı kitabıdır?
 9. A) Hakkın Sesleri
 10. B) Fatih Kürsüsü’nde
 11. C) Süleymaniye Kürsüsü’nde
 12. D) Hatıralar
 13. E) Gölgeler
 14. Edebiyatımıza en başarılı ilk küçük hikâyeyi getiren, romancılığımızı realizme yönelten yazardır. Sergüzeşt romanıyla da gerçekçiliğimizin öncülerinden sayılır. Küçük Şeyler ve İclâl onun diğer eserleridir.
 15. Bu parçada tanıtılan sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?
 16. A) Ahmet Vefik Paşa
 17. B) Şemsettin Sami
 18. C) Muallim Naci
 19. D) Samipaşazade Sezai
 20. E) Recaizade Mahmut Ekrem
 21. 22 kişilik Fecr-i Ati Topluluğu’nun kurucularından biridir. Bireysel konular dışında sosyal ve milli konularda da şiir yazmıştır. Şiirlerini aruzla yazan sanatçı, Fecr-i Ati’nin Ahmet Haşim’den sonraki en önemli şairidir. Victor Huğo’nun “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” şiirine karşı yazdığı “Kin” şiiri geniş yankılar uyandırmış; Atatürk, bu şiirinden dolayı sanatçıyı takdir etmiştir.
 22. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 23. A) Emin Bülent Serdaroğlu
 24. B) Celal Sahir C) Cenap Şahabettin
 25. D) Namık Kemal E) Halit Ziya Uşaklıgil
 26. Abdülhak Hamit Tarhan’la ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
 27. A) Gazetelerde şiir ve edebiyat eleştirmenliği yapar.
 28. B) Daha çok Namık Kemal ve Victor Hugo gibi yazarların etkisinde kalmıştır.
 29. C) Konularını eski uygarlıklardan alan uzun manzum ve mensur oyunları vardır.
 30. D) Sözlük çalışmalarına ağırlık vermiş ve bu alanda önemli eserler yazmıştır.
 31. E) Çeşitli yazarlarla eski-yeni tartışmalarında bulunmuştur.
 32. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 33. A) Ahmet Hâşim, hem şair hem de fıkra ve söyleşi yazarıdır.
 34. B) Cenap Şahabettin, şiirde ahenk yerine anlama önem vermiştir.
 35. C) Halit Ziyâ, Türk romancılığının kurucusu kabul edilebilir.
 36. D) Tevfik Fikret, ikinci dönem şiirlerinde sosyal konulara yönelmiştir.
 37. E) Mehmet Rauf, döneminin en ünlü psilokojik romanın yazmıştır.
 38. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rauf’un özelliklerinden biri değildir?
 39. A) Romancılıkta Halit Ziya’nın etkisindedir.
 40. B) Döneminde Halit Ziya’dan sonraki ikinci büyük romancıdır.
 41. C) Eserlerinde sosyolojik unsurlar göze çarpmaktadır.
 42. D) Eylül en önemli eseridir.
 43. E) Eylül romanında, dönemin sosyal ve siyasi hayatının eleştirmiştir.
 44. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal için söylenemez?
 45. A) Kurtuluş Savaşı Dönemi yazıları Eğil Dağlar adlı kitapta toplanmıştır.
 46. B) Aziz İstanbul, İstanbul’un tarihi ve semtlerini anlattığı şiir kitabıdır.
 47. C) Şiirlerinde Osmanlı tarihinin şanlı dönemlerini anlatmıştır.
 48. D) Şiirlerinin bir bölümü “Kendi Gök Kubbemiz” kitabında toplanmıştır.
 49. E) Şiirlerinde büyük ölçüde parnasyen şairlerin etkileri görülür.
 50. Tanzimatçıların içeriğe çok önem vermelerinin aksine bu topluluk aşırı bir şekil ve üslup endişesi taşır. Realiteden kaçıp hayale sığınmışlar, toplumdan uzaklaşarak bir “salon edebiyatı” oluşturmuşlardır. Aynı zamanda bu aşırı içe dönüklüğün, bireysel eserlerinin bir ilk olduğunun da bilincindedirler.
 51. Yukarıda sözü edilen edebi topluluk aşağıdaki lerden hangisidir?
 52. A) Fecr-i Âti
 53. B) Servet-i Fünûn
 54. C) Milli Edebiyat
 55. D) Cumhuriyet Dönemi
 56. E) Yedi Meşaleciler
 57. Ahmet Vefik Paşa ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
 58. A) Bursa’da kendi adıyla bir tiyatro açmıştır.
 59. B) Eserlerinde derin psikolojik tahliler yapar.
 60. C) Kutadgu Bilig’i Türkiye Türkçesine çevirmiştir.
 61. D) Türk edebiyatındaki ilk tiyatro eserlerini yazmıştır.
 62. E) Türk edebiyatında popüler roman tarzının öncüsü kabul edilir.
 63. Romantizmle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
 64. A) Akıl yerine duygu önemsenmiştir.
 65. B) V. Hugo, bu akımın kurucusu ve kuramcısı kabul edilir.
 66. C) İnsan değişmeyen yönleriyle ön plana çıkarılmış, çevre göz ardı edilmiştir.
 67. D) Klasisizmin tüm kural ve biçimleri yıkılmıştır.
 68. E) Karşıtlıklar ve tesadüf olay akışını sağlayan önemli unsurlardır.
 69. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi’nin dergisi değildir?
 70. A) Halka Doğru
 71. B) Genç Kalemler
 72. C) Varlık
 73. D) Türk Yurdu
 74. E) Türk Derneği
 75. Beş Hececiler grubunun en genç; fakat en lirik ve en kabiliyetli şairi olan.....aruzu kullanırken heceye geçti. Her iki vezni de beğenen ve ustalıkla kullanan şairin heceye geçişi tümüyle olmamış, zaman zaman aruza dönmüştür. Şarkın Sultanları ve Gönülden Gönüle aruzla yazılmışken bunları takip eden Dinle Neyden ve Çoban Çeşmesi heceyle yazılmıştır.
 76. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
 77. A) Enis Behiç Koryürek
 78. B) Yusuf Ziya Ortaç
 79. C) Ali Canip Yöntem
 80. D) Faruk Nafiz Çamlıbel
 81. E) Halide Nusret Zorlutuna
 82. İlk yazıları Galatasaray Sultanisinde öğrenciyken çıkmaya başladı. İlk şiirleri tamamıyla Servet-i Fünun şiiri etkisindedir. “Aruza Veda” şiiriyle aruzu bırakmış ve heceyle yazmaya başlamıştır. Hecenin beş şairi arasında aruzu en zor bırakan odur. Heceyle yazdığı şiirleri aruzla yazdıkları kadar başarılı değildir. Ortaöğretim öğrencileri için yardımcı ders kitapları yazmış, Şehir Tiyatrolarının edebi kurullarında uzun süre görev yapmıştır. “Rüya, Cenk Duyguları, Bulutlara Yakın, Sulara Dalan Gözler” adlı şiir kitaplarının yanında, “Baykuş, Bir Dolaptır Dönüyor” adlı oyunları, “Sular Giden Köprü, Aşıklar Yolunun Yolcuları” adlı romanları da vardır.
 83. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Halit Fahri Ozansoy
 2. Enis Behiç Koryürek
 3. Faruk Nafiz Çamlıbel
 4. Yusuf Ziya Ortaç
 5. Orhan Seyfi Orhon
 1. İlk yayımladığı şiirler Balkan Savaşı'na rastlayan ........bu şiirlerinde doğal olarak milli duyguları işliyordu. Aruzla yazdığı bu şiirlerden sonra Ziya Gökalp'in teşvikiyle heceyi kullanmaya başladı. Aşk duygularına yer vermekle beraber I. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı sırasında daha çok milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen epik şiirler yazdı. Bunlar arasında Gemiciler, Çanakkale Şehitliği'nde, Tuna Kıyısı'nda, Süvariler en sevilenleridir.
 2. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
 3. A) Halide Edip Adıvar B) Fuat Köprülü
 4. C) Halit Fahri Ozansoy D) Enis Behiç Koryürek
 5. E) Ali Canip Yöntem
 6. Aruzla yazılmış ilk şiirlerini 1912'de yayımlayan ve sonraları heceyi kullanmaya başlayan Beş Hececiler'den biri olan sanatçı, bu dönemin konuşulan Türkçesini en başarılı şekilde kullananlar arasındadır. Bazen Halk şiirinin şekillerini de kullandığı ve yurt konularına da yer verdiği halde genellikle kendi duygularını işledi. Şiirlerini Fırtına ve Kar (bir tek şiir), Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi (manzum bir masal), Gönülden Sesler ve O Beyaz Bir Kuştu kitaplarında topladı.
 7. Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmiştir?
 8. A) Orhan Seyfi Orhon B) Yusuf Ziya Ortaç C) Ali Canip D) Ziya Gökalp
 9. E) Ömer Seyfettin
 10. Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler" için söylenemez?
 1. Yerli-millî bir sanat ve tarih motiflerini yaşatan hayat dilimleriyle örülü bir memleket edebiyatı meydana getirmeye çalışmışlardır.
 2. Şiirde süslü anlatıma önem verdiler; bunun için aruzu sıkça kullandılar.
 3. Hece ile serbest müstezatlar da denediler.
 4. Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmayıp yeni biçimler aradılar.
 5. Nesir cümlelerini şiire aktardılar. Düzyazıdaki söz diziminin şiirde de görülmesine onlarda çok rastlanır.
 1. Önceleri aruzla şiir yazarken daha sonra hece ölçüsüyle şiir yazmıştır. “Akbaba” adlı mizah dergisini uzun süre çıkaran sanatçının hece ile yazdığı “Binnaz” adlı oyun ilk manzum tiyatrolarımızdandır.
 2. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Faruk Nafiz Çamlıbel
 2. Yusuf Ziya Ortaç
 3. Ziya Osman Saba
 4. Ahmet Kutsi Tecer
 5. Necip Fazıl Kısakürek
 1. I……. "Hürriyet Kasidesi"nde eskinin kaside nazım şeklini değişik bir tarzda kullanmıştır. (Namık Kemal)
 2. II. ….."Şiir ve İnşa" makalesinde bir yeni fikir olarak hece ölçüsünü savunmuş ve hece ölçüsüyle bir "türkü" yazmıştır. (Recaizade Mahmut Ekrem)
 3. III "Zemzeme" şairi üslup konusuna çok önem vermiş, ama başarılı bir üslup oluşturamamıştır. (Ziya Paşa)
 4. IV , "Felatun Bey ile Rakım Efendi" romanıyla Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasını eleştirir. (Ahmet Mithat)
 5. V Fransız yazar Fenelon'dan ilk roman çevirisini yapar. (Yusuf Kamil Paşa)
 6. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçılardan hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
 7. A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve IV.
 8. D) II. ve V. E) IV. ve V.

  1. Eser
  1. Sanatçı
  1. 1.
  1. Kırık Hayatlar
  1. Mehmet Rauf
  1. II.
  1. Gönül Hanım
  1. Halit Ziya
  1. III.
  1. Eylül
  1. Cenap Şahabettin
  1. IV.
  1. Tamat
  1. Ahmet Hikmet
  1. V.
  1. Nadide

 9. Yukarıda I. gruptaki eserlerden hangisi, II. gruptaki sanatçıların biriyle ilişkilendirilemez?
 10. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 1. Ey Marmara'nın mavi kucaklayışı içinde
 1. Sanki ölmüş gibi dalgın uyuyan canlı yığın
 2. Ey köhne Bizans, ey koca büyüleyici bunak
 3. Ey bin kocadan arta kalan dul kız (T. Fikret)
 1. Bir devri lanetiyle boğan şairin Sis'i

 1. Vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi
 2. Sıyrıl, beyaz karanlık içinden, parıl parıl
 3. Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl(Y. Kemal)
 4. Biri "Tevfik Fikret'ten diğeri "Yahya Kemal"den alınan parçaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
 5. A) Her iki şair de aynı toplulukta yer almaktadır.
 6. B) Her iki şiirde de İstanbul sevgisi dile getirilmiştir.
 7. C) Her iki şairin de işlediği tema İstanbul'dur.
 8. D) Her iki sanatçı da sembolizmin etkisindedir.
 9. E) Her iki şiir de mesnevi tarzında kafiyelenmiştir.
 10. Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller
 11. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
 12. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer
 13. Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta
 14. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta
 15. Parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 16. A) Duygu ve düşünceler yorumlamalara yer verilmeden net bir şekilde anlatılmıştır.
 17. B) Üçüncü dizede tecahül-i arif sanatı yapılmıştır.
 18. C) Anlam ve renk bakımından birbirini çağrıştıran kelimelerin kullanılmasıyla ahenk sağlanmıştır.
 19. D) Şiirde tam kafiye kullanılmıştır.
 20. E) Şiirde sembolizm akımının etkisi görülmektedir.
 21. I....... edebiyatımızda ilk edebi beyannameyi yayımlayan topluluktur. (Fecr-i Ati)
 22. II. Sanat yaşamına şiirle başlayan ........ daha sonra tiyatroya önem vermiş, bu türde "Firar, Hicranlar, Jön Türk" gibi eserler vermiştir. Şiirlerini Rûh- i Bîkayd adı altında toplamıştır. (Hamdullah Suphi)
 23. III...... Ali Sami Yen'le Galatasaray kulübünü kurmuş Fecr-i Aticilerdendir. Sanatçı özellikle "Yunanlılara karşı yazdığı "Kin" şiiriyle Önlenmiştir. (Emin Bülent Serdaroğlu)
 24. IV........ Fecr-i Ati'nin en önemli temsilcisidir. (Ahmet Haşim)
 25. V. Fecr-i Ati şairleri daha çok.....akımının etkisinde kalmışlardır, (sembolizm)
 26. Yukarıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse bilgi yanlışı oluşur?
 27. A)l. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 28. "İlahi Komedya" ile ......., "Yanlışlıklar Komedyası" ile..........." insanlık Komedyası" ile ...........
 29. dünya edebiyatında ölümsüzlüğe ulaşmışlardır.
 30. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 31. A) Montaigne - Shakeaspeare - Moliere
 32. B) Dante - Shakeaspeare - Balzac
 33. C) Dante - Aristophanes - Balzac
 34. D) Moliere - Victor Hugo - Stendhal
 35. E) Maupassant - Baudelaire Kafka
 36. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Milli Edebiyat Dönemi içerisinde eser vermemiştir?
 37. A) Ali Canip Yöntem
 38. B) Ziya Gökalp
 39. C) Ömer Seyfettin
 40. D) Ziya Osman Saba
 41. E) Mehmet Emin Yurdakul
Load disqus comments

0 Yorumlarınız