11. Sınıf Edebiyat Sayfa 221 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )


1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
( Y ) Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarıeserlerinden ağırlık olarak DoğuBatı ikilemini işlemişlerdir.
( Y  ) Millî Edebiyat Döneminde serbest şiir tarzı ağırlık kazanmıştır.
(  D ) Millî Edebiyat Döneminde konuşma dilinin yazıdili hâline getirilmesi benimsenmiştir.
 
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
•  Millî Edebiyat Döneminde Beş Hececiler adıyla bilinen Orhan Seyfi Orhon -Faruk Nafiz Çamlıbel-Halit Fahri Ozansoy-Enis Behiç Koyürek-Yusuf Ziya Ortaç adlı şairler şiirlerine ağırlıklı olarak yurt ve millet sevgisini işlemişlerdir.
•  Mehmet Âkif Ersoy, gerçek hayatı-maneviyatı konu alan şiirler yazmıştır.
  
Load disqus comments

0 Yorumlarınız