11. Sınıf Edebiyat Sayfa 212 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )

1.Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
( D) Millî Edebiyat Dönemi anlatmaya bağlı eserlerde ağırlıklı olarak yurt ve millet sevgisinin işlendiği görülür.
(Y ) Millî Edebiyat Dönemi anlatmaya bağlı eserlerde çoğunlukla yanlış Batılılaşmanın toplum üzerindeki etkileri ele alınmıştır.
(  D ) Millî Edebiyat Dönemi hikâyeleri ile romanlarında realist akımın etkileri görülür.
 
2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
•Ömer Seyfettin'in hikâyeleri, Türk edebiyatında OLAY öykücülüğünün ilk örneklerinden kabul edilir.
•Anadolu insanını ve Anadolu'daki yaşamı Memleket hikayeleri adlı eserinde ele alan REFİK HALİT KARAY Millî Edebiyat Döneminin önemli hikâyecilerindendir.
 
3.Aşağıdakilerin hangisi Millî Edebiyat Dönemi romanları için söylenemez?
A)   Sade dilin kullanılması
B)   Millî meselelerin konu edilmesi
C)   Olayların gözleme dayalı olarak ortaya konması
D)   Romantizmin ağırlıkta olması
E)Millî Mücadele Dönemindeki olaylara yer verilmesi
 
4.Aşağıdakilerden hangisi MillîEdebiyat Dönemi romancılarımızdandır?
A) Halit Ziya Uşaklıgil                       B) Mehmet Rauf                        C) Halide Edip Adıvar
D) Ziya Gökalp                                E) Namık Kemal
 

5.Millî Edebiyat Dönemi anlatmaya bağlı edebî eserlerin ortak özelliklerini sözlü olarak ifade ediniz.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız