11. Sınıf Edebiyat Sayfa 211 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )


Değerlendirme
1.  Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
( D  ) Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay, olay hikâyeciliğinin (Maupassant tarzı) temsilcileridir.
(Y ) MillîEdebiyat Döneminde sade dil anlayışı savunulmuş ancak hikâye ve romanlarda buna yeterince uyulmamıştır.
( D  ) Millî Edebiyat Dönemi romanlarında ağırlıklı olarak toplumsal sorunlar ele alınmıştır.
(D ) Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri adlı eserindeki öykülerle Anadolu gerçeğini ve Anadolu insanının yaşamını anlatmıştır.
 
2.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
•Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay, OLAYA dayalı hikâye geleneğini esas almışlardır.
•  Millî Edebiyat Dönemi roman ve hikâyelerinde REALİZM akımının etkisi görülür.
•  Ömer Seyfettin'in hikâyeleri çoğunlukla BEKLENMEDİK bir biçimde son bulur.
 
3.  Parçada sözüedilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa                               B) Ömer Seyfettin                     C) Reşat Nuri Güntekin
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu       E) Halide Edip Adıvar
 
4.  Aşağıdaki yazarlarla onlara ait eserleri eşleştiriniz.
Refik Halit Karay: Memleket Hikayeleri
Halide Edip Adıvar: Handan
Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban

Ömer Seyfettin: Bomba
Load disqus comments

0 Yorumlarınız