11. Sınıf Edebiyat Sayfa 210 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )

1.   Ateşten  anlatılanları gerçekçi buluyor musunuz? Niçin? Açıklayınız.
2.   İncelediğiniz metindeki olay örgüsünün, metne esas olan olaydan hangi yönleriyle farklılıklar taşıdığını söyleyiniz.
Anadolu’daki milli mücadeleyi ortaya koymaktadır.
 
3.   İncelediğiniz metnin, yapı ve anlam bakımından bir bütünlük taşıyıp taşımadığını belirterek bu bütünlüğün hangi bakımlardan önemli olduğunu açıklayınız.
Yapı ve anlam bakımından bütünlük taşımaktadır.
 
4.   Okuduğunuz metinden yola çıkarak Ateşten  temayı, olay kahramanları ile mekân ve zamanı, dönemin gerçekliği bakımından değerlendiriniz.
Metindeki tema, kişiler, zaman ve mekan 20. Yüzyılın başlarında Osmanlı’nın son yıllarına ait özellikleri gerçekçi bir şekilde ortaya koymaktadır.
 
5.   Ateşten yazılma amacından hareketle Türk edebiyatındaki yeri ve önemiyle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
Toplumda milli mücadele bilincini yaygınlaştırmaktır.

  
Load disqus comments

0 Yorumlarınız