11. Sınıf Edebiyat Sayfa 201 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )


1) dönemin sosyal yaşamında yaşanan ekonomik bunalımları, köyden kente ve kentten köye göçün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirmektedir.
3) Metindeki çatışma  hayal kırıklığı ve yaşamdaki gerçekler üzerine kurulmuştur.
Toplumda her gün yaşanabilecek olaylardır.
10.Etkinlik
Nebile: Anne ve babasından utanır, onları değersiz bulur.
Anne: Kızının üzgün olmasına bir anlam veremez.
Baba: Sürekli zenginlik hayalleri kuran, ailesiyle ilgilenmeyen bir adam
11.Etkinlik
Hikayenin başında Nebile’nin İstanbul’dan döndükten sonra kasabadaki yaşantısı verilmiştir.
12.Etkinlik
Garez hikayesinin teması hayal kırıklığıdır.
5)Metin 3. Kişinin dilinden anlatılmıştır. İlahi bakış açısı

6)Anlatıcı olayları ve mekanları Nebile’nin ruh hali ve bakış açısıyla görmektedir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız