11. Sınıf Edebiyat Sayfa 197 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )

  
1)Kütük adlı metinde Osmanlı döneminin Balkanlardaki yayılmacı siyasi anlayışı ve ordu sisteminin işleyişi ile ilgili özellikler ön plana çıkmıştır.
1.Etkinlik
Metnin olay örgüsü: a, i, ç, b, c, h, e, g, d, j, f, ğ2)Belirlediğimiz olay örgüsünde Osmanlı ordusunun fetihleri o dönem Anadolu’da yaşanabilecek türden bir olaydır.
Metinde ortaya konan temel çatışma “zeka ve korkaklık” kavramları üzerine kurulmuştur.
Hikayedeki savaş stratejisi ve komutanlarda bulunması gereken ileri görüşlülük, zeka, cesaret gibi özellikler metne evrensel bir değer kazandırır.
3.Etkinlik
Arslan Bey: Zeki ,ileri görüşlü, kurnaz ve cesur bir komutan.
Hadım Ali Paşa: Ordularını Arslan Bey’in ordusuyla birleşiten bir komutan
Tofel, Pallaviçini: Arslan Bey’in yenmek istediği komutanlar
4.etkinlik
Hikayede kişiler İstanbul dışından seçilmiş, böylece Anadolu insanının cesareti, zekası ve vatanseverliği yüceltilmiştir.
Hikayede anlatılan olaylar 16. Yüzyılda geçmiştir.
16. yüzyılın özelliklerini yansıtmaktadır.

  
Load disqus comments

0 Yorumlarınız