11. Sınıf Edebiyat Sayfa 191 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )


6.Etkinlik
  Hasta Hüsran
Yapı Serbest müstezat biçiminde ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Bent halinde ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
Tema Hayattan umudu kesmek Çaresizlik
Dil ve Anlatım Sade fakat özenli bir dil kullanılmıştır. Sade fakat özenli bir dil kullanılmıştır.
Ahenk Ahenk unsurları kafiye ve rediftir. Mesnevi tarzında kafiyelenmiştir. Ahenk unsurları kafiye ve rediftir. Gazel tarzında kafiyelenmiştir. Ancak matla beyit yoktur ve son iki dize aynı seslerle kafiyelenmiştir.
 
1.Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
(  D ) Manzum hikâyelerde genellikle sosyal problemler, insana özgü değerler işlenmiştir.
( D  ) Manzum hikâyeler yazılış amaçları, yapıve anlatım özellikleri bakımından şiire benzer.
( D  ) Manzum hikâyeler bazı özellikleriyle mesnevîlere benzer.
 
2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
•Manzum hikâyelerde de tıpkı olay çevresinde oluşan metin türleri gibi yapı unsurları vardır.
•Mehmet Âkif Ersoy daha çok. manzum hikaye ve şiir türünde eser vermiş,
eserlerinde................................. ölçüsünü oldukça başarılı bir biçimde kullanmıştır.
•Mehmet Âkif Ersoy, şiir ve manzumelerini SAFAHAT adlı kitabında toplamıştır.
 
3.Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy'un Safahat'ına ait bölümlerden biri değildir?A) Hakkın Sesleri                         B) Fatih Kürsüsünde            C) Gölgeler
D) Küfe                                      E) Asım
 
4.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi manzum hikâye yazmamıştır?
A) Mehmet Emin Yurdakul           B) Ziya Gökalp                    C) Mehmet Âkif Ersoy
D) Tevfik Fikret                           E) Ahmet Haşim
 
5.  Mehmet Âkif Ersoy'un manzumelerinin, Türk ve dünya edebiyatında hangi şiir geleneği ile ilişkilendirilebileceğini söyleyiniz.

Türk edebiyatında mesnevi geleneğiyle, dünya edebiyatında ise didaktiklik yönünden fabl geleneğine benzer.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız