11. Sınıf Edebiyat Sayfa 175 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )

SAYFA 175:
1.ETKİNLİK:

  • Bu dönemde toplumun siyasî ve ekonomik problemlerinin gerçekçi biçimde yansıtıldığı manzumeler yazılmıştır. Konusunu halkın yaşama biçimi ve değerlerinden alan manzumelerle ön plana çıkan isim ise Mehmet Akif Ersoy’dur.
  • Nazmın nesre yaklaştığı ve didaktik bir üslubun göze çarptığı manzum hikâyelerde sanatçı, ele aldığı konuyu bir olay örgüsü içinde vermiştir.

  • Sanatını toplumun hizmetine adayan Mehmet Akif; manzumelerinde Ziya Gökalp gibi Türkçülüğü değil, İslamcılığı öne çıkarmıştır. Onu Ziya Gökalp ve çevresindeki şairlerden ayıran diğer bir özellik ise hece yerine aruz ölçüsünü kullanmasıdır.
  • Sanatçı, manzumelerinde Arapça, Farsça sözcüklerin yanı sıra, günlük deyişlere ve sokak diline de yer verilmiştir

2.ETKİNLİK:Saf (Öz) Şiir >>>> Merdiven 

Sade Dil ve Hece Vezni Anlayışına Dayalı Şiir >>>>San'at

Halkın Yaşama Tarzı ve Değerlerini Ortaya Koyan Şiir >>>> Seyfi Baba

3.ETKİNLİK:
RİNDLERİN ÖLÜMÜ VE MERDİVEN ŞİİRİNİN SAF(ÖZ) ŞİİR ÇEVRESİNDE KARŞILATIRMASI
Saf şiir anlayışına uygun yazan her iki şair A.Haşim ve Y.Kemal Beyatlı sözcüklerin ses, ahenk özelliklerine önem vererek şiirde müzikalite sağlamaya çalışmışlardır.
Her iki sanatçı da zengin ve sağlam bir şiir diliyle eserlerini 
kaleme almıştır.

Her iki sanatçı da hece ölçüsü yerine aruz ölçüsünü kullanmıştır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız