11. Sınıf Edebiyat Sayfa 170 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )

SAYFA 170
 
4. Aşağıdaki isimlerle eserleri doğru şekilde eşleştiriniz.
 
Ziya Gökalp >>> Türkleşmek - İslamlaşmak – Muasırlaşmak
 
Yahya Kemal Beyatlı >>> Kendi Gök Kubbemiz
 
Mehmet Fuat Köprülü >>>  Türk Edebiyatı Tarihi
 
5. Atatürk'ün, "Siyasi kuvvet, milli irade ve hakimiyet, milletin bir bütün halinde ortak eşitliğine aittir. Birdir, bütündür, ayrılamaz ve devredilemez." sözünü açıklayınız.
 
Atatürk Türk milletini çok iyi tanımaktadır. Hem de; tarihi ile, coğrafyası ile bilmektedir. Karakteri, arzu ve istekleriyle bilmektedir. Bu sebeple de milleti, her düşünceden önce, milliyetçilik anlayışında yetiştirmek ve birleştirmek için, adeta çırpınmıştır.
Atatürk’e göre milliyetçilik; devletin ayrılmaz bir parçasıdır. Milleti birlik ve beraberlik çatısı altında birleştirir. Bütünleştirir… Ve yüceltir. Onun içindir ki, Atatürk; “Siyasî kuvvet, millî irade ve hâkimiyet milletin bir bütün halinde, ortak kişiliğine aittir. Birdir, bütündür, bölünmez, ayrılmaz ve devredilmez”der. Sonra da, 22 Mayıs 1919 da, yani Millî Mücadelenin başlarında, “Millet, millî hâkimiyet esasını ve Türk Milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır” der.
Görüyoruz ki, millet kavramının temelinde milleti teşkil eden kişilerin hürriyetleri vardır. Onun içindir ki; her Türk hür doğar. îşte bu karşılıklı ihtiyaçlar, hürriyetin sınırını çizer.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız