11. Sınıf Edebiyat Sayfa 169 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )

SAYFA 169
1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
 
( Y) Milli Edebiyat Döneminde daha çok anı ve sohbet türlerine önem verilmiştir.
 
Y ) Milli Edebiyat Dönemi sanatçıları, Servetifünun ve Fecriati Dönemi sanatçılarının bireysel sanat anlayışına uymuşlardır. 
 
D ) Milli Edebiyat Döneminde Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi düşünce akımları etkili olmuştur.
 
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
 
- Milli Edebiyat Dönemi sanatçıları dilde SADELEŞME ve HECE ölçüsünü esas almışlardır. 
 
- Ziya Gökalp, siyasi hayat ile düşünce hayatında tartışılan TÜRKÇÜLÜK akımın savunucularındandır. 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarının benimsediği ortak özelliklerden biri değildir? Doğru cevap E
 
A) Dilde sadeliği esas alma 
 
B) Hece ölçüsünü benimseme
 
C) Halk kültürüne yönelme ve halkı eğitme
 
D) Konularını Anadolu'dan ve Türk tarihinden seçme
 
E) Türkçeyi bir bilim ve sanat dili olmaktan çıkarma
 

Load disqus comments

0 Yorumlarınız