10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 176 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 176
9. a. Metnin temasını aşağıya yazınız. Hikâyenin temasının evrensel olup olmadığını açıklayınız.
AŞKTIR...TEMA EVRENSELDİR.
b.Temanın, metnin ait olduğu toplumun sosyal yapısıyla, duyuşuyla ve düşüncesiyle ilişkili olan yönlerini belirtiniz.

Tema ait olduğu toplumun sosyal yapısını, duyuşuyla ve düşüncesiyle yansıtmaktadır.
c. Metnin temasının, halk hikâyelerinin anlatılmaya başlandığı dönemden günümüze kadar aynı önemi ve değeri taşıyıp taşımadığını açıklayınız.
AŞK TEMASI HER DÖNEMDE AYNI ÖNEMİ VE DEĞERİ TAŞIR.
10. a. Metindeki anlatıcıyı ve özelliklerini aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.

Anlatıcı:Bu hikâyede İlahi bakış açısılı hakim anlatı vardır. 

Anlatıcının özellikleri:Anlatıcı olayların öncesini ve sonrasını, kahramanlarının zihninden geçen her şeyi bilen biridir.

b. Anlatıcının bakış açısını söyleyiniz.
iLAHİ(TANRISAL)  BAKIŞ AÇISI
c.Anlatıcının, anlatım sırasında mekânı ve kişileri nasıl tahlil ve tasvir ettiğine örnekler veriniz.
Mekan çok fazla tasvir edilmemiştir, kişilerin tasvir ve tahliline ter verildiğini görmekteyiz.
11. Metnin, hangi geleneğin ürünü olduğunu söyleyiniz.
HALK HİKAYESİ GELENEĞİ

a. Okuduğunuz hikâyede "Kambersiz düğün olmaz, gün başka gün, dem başka demken..., kara çalıcı" gîbî halk söyleyişleri kullanılmıştır. Sizde metinden halk söyleyişlerine birkaç örnek daha bulunuz. Tespitlerinizi aşağıya yazınız.
"Çok naz aşık usandırır" , "Var dilediğine er" "ağıt kopmak" "iki gözü iki çeşme" vb...
b. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelerin bulunup bulunmadığını söyleyiniz.
......
c. Metnin anlatımının anlaşılır ve akıcı olup olmadığını belirtiniz.
Anlaşılır ve akıcıdır.
•Yaptığınız incelemeden yararlanarak metnin dil ve anlatım özelliklerini aşağıya sıralayınız.
Son derece yalın, sade bir halk Türkçesi
12. Metinde davranışlarını eleştirdiğiniz bir kahraman var mı? Varsa eleştirilerinizin nedenini açıklayınız.
.....................

a. Meddah hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
b. Genel olarak halk hikâyelerinde âşıkların kavuşamadığını biliriz. "Arzu ile Kamber" adlı hikâyenin bazı örneklerinde ise âşıklar kavuşmaktadır. Bu sonuçta anlatıcının (meddahın) etkisi var mıdır? Düşüncelerinizi belirtiniz.

c. Anonim ürünler olan halk hikâyelerinin anlatıcıları, esere kendi duygu, düşünce ve yaşadığı dönemin kültürünü yansıtmış olabilir mi? Açıklayınız. Bu açıdan eser ile anlatıcı arasındaki ilişkiyi belirtiniz.

Yansıtmıştır, anonim ürünler az çok anlatıcısından izler taşır...

bu yazı edebiyatfatihi.blogspot.com sitesinden alınmıştır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız