10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 174 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

1. Okuduğunuz hikâyede anlatılanlar yaşanabilir gerçekler midir? Belirtiniz.
2. Okuduğunuz metnin olay örgüsünü tahtaya çizeceğiniz bir şema üzerine yazınız. Olay örgüsüyle olay zinciri arasındaki farklılıkları belirleyiniz.
*Kamberin babası Behram Ağanın ailesini de alıp bir yolculuğa çıkması
* Yolculuk sırasında eşkiyaların baskınına uğrayıp Kamber dışındakilerin öldürülmesi.
* Kamber’i bir köylünün bulup evlat edinmesi.
* Arzu ile Kamber’in birlikte büyümeleri.
*Kamber’i seven bir kızın Arzu’ya  Kamber’in kardeşi olmadığını söylemesi
* Arzu’nun bunu Kamber’e söylemesi.
* Arzu’nun amcasının Arzuyu Babasından istemesi ve nişanlanması.
* kamber’in Arzu’nun  kardeşi olmadığını öğrenmesi.
* Arzu’nun  Kamber’e kızıp yüz vermemesi , bu yüzden Kamber’in evden ayrılması
* Arzu’nun Kamber’i bulmak için Çöle gitmesi fakat Kamberden yüz bulamaması
* Arzu’nun hastalanması
* Arzu’nun sırdaşı vasıtasıyla Kamber’e ulaşması
* Kamber’in eve dönmesi.
*Amcasının Arzu’yu almak için köye gelmesi ve Arzu’nun ona durumu anlatması
* Arzu ile Kamber’in evlenmesi.
OLAY ÖRGÜSÜ VE OLAY ZİNCİRİ ARASINDAKİ FARKLAR
Olay zinciri kurmaca olmayan metinlerde(örneğin anı, gezi yazısı vb.) olay örgüsü ise kurmaca metinlerde(masal,öykü,roman,halk hikayesi vs.) kullanılır.
3. Metnin iletisini söyleyiniz. Hikâyenin olay örgüsü ve metindeki kişilerin, bu iletiyi ifade etmek için üstlendikleri görevi belirtiniz.
AŞK İNSANA HER TÜRLÜ ZORLUĞA GÖĞÜS GERME GÜCÜNÜ VERİR.Olay örgüsü ve kişiler bu iletiye uygun olarak düzenlenmiştir.Bu ögeler iletiyi vermek için birer araç olarak kullanılmıştır.

bu yazı edebiyatfatihi.blogspot.com sitesinden alınmıştır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız