10. Sınıf Fizik 2.Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları
1)
Şekildeki yüklü cisimler birbirine dokundurulduktan sonraki yükleri kaç q olur?

2)
K cismi topuza yaklaştırıldığında elektroskop yükü ve yaprakları nasıl olur ?


3)Şekildeki q1 yükü Q yüküne 24 Newtonluk kuvvet uyguluyor.q2 yükü Q yüküne kaç Newton luk kuvvet uygular?


4)Şekildeki q1 ve q2 yükünün q yüküne etkisi eşit olduğuna göre x kaç metre dir?


5) 2 kg lık cisim serbest bırakıldığında k noktasında cisim durduğuna göre cisim kaç metre yol almıştır? g = 10


6) Şekildeki karenin kenarı 4m ve q1 q2her cismin yükü 5. 10-6 C ise O noktasındaki elektrik alanını bulunuz ?

7) Şekildeki Kondansatörlerin sığası sırasıyla C1 C2 ve C3 eşit ve
6 .10 -6F olup derenin potansiyeli 160 volt tur qeş ?


8) A noktasındaki potansiyel bulunuz?9) M= 1 g olan cisim 5 N/ C elektirk alanı içinde dengede olduğuna göre cismin yükünü bulunuz?


110) Şekildeki 2 kg lık cisim serbest bırakıldığında yay sabiti 100 N / m olan bir yay 10 cm sıkıştırıldığında cismi kaç m yüksekliğe çıkarır?


Load disqus comments

0 Yorumlarınız