10. Sınıf Edebiyat Sayfa 204 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

Sayfa 204

Değerlendirme Sorularının Cevapları

1)Karagöz: Hacivat, Arnavut, Zenne
Orta Oyunu: Kavuklu
Meddah: Taklit
2)gerçek, Arnavut-Yahudi- Rum- Ermeni, anlatım-doğaçlama
3)DYDDDY
4)Bu oyunların usta-çırak geleneğiyle sürdürülmesi halk tiyatrosunun kültürümüzde önemli bir yer bulmasını sağlamıştır.

5)Verilen paragrafta Karagöz oyununun kişiler, konular ve konuların işlenişi bakımından halk kültürüyle ilişkili olduğu anlatılmaktadır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız