10. Sınıf Edebiyat Sayfa 193 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

Sayfa 193

c)Göstermeye bağlı metinlerde karşılıklı konuşmaya ve diyaloğa dayalı bir anlatım vardır.
1)Karagöz oyunu tuluat  tiyatrosunun yani geleneksel halk tiyatrosunun kişi kadrosu ve mekan bakımından farklılık gösteren bir dalıdır.
2)Metnin yazılış amacı okuyucuya günlük yaşamda karşılaşılan bir sorunla ilgili mesaj vermektir.
3.Etkinlik


Karagöz
Günümüz Komedi Türü
Tema
Günlük yaşamla ilgili konular
Günlük yaşam, tarih ve çeşitli evrensel düşünceler
Yapı
Düz yazı ve diyalog
Düz yazı ve diyalog
Dil ve anlatım
Anlatım karagözcü tarafından taklitler yapılarak sergilenir. Açık ve sade bir dili vardır.
Anlatıcı kendisini hissettirmez. Oyuncuların diyalogları dil ve anlatımın karakterini belirler.
Güldürü unsurları
Yanlış anlamalar
Olay ve karakter çatışmaları
Gelenek
Geleneksel halk tiyatrosu(tuluat)
Modern tiyatro
Benzerlikler: Yapının özellikleri aynıdır. Mizahı oluşturan çatışmalar ve güldürü unsuru iki türün ortak özelliğidir.


Farklılıklar:
Kişiler gerçek değildir. Mekan perdedir.
Kişiler gerçek hayattan seçilir. Oyun sahne adı verilen ve gerçek hayattakine benzeyen bir mekanda oynanır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız