10. Sınıf Edebiyat Sayfa 192 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

Sayfa 192

1.Etkinlik
b)Karagöz’ün bir kavak ağacını kesmesidir.
c)Metinde alınan bölümde yay ayraç içinde verilmiş ifadeler kişilerin davranışları hakkında bilgi vermektedir.


Ç)Değişmeyen tipler Hacivat ve Karagöz’dür.
d)kullanılan müzik kendine özgüdür. Oyunda genellikle tef, darbuka bazen de klarnet çalınır.
e)Sözlü edebiyat geleneği içinde yer alır.
f)Karagöz’de anlatma, söyleme, kuklaların gölgelerini perdeye düşürme işlevini Karagözcü, hayalî adlarıyla bilinen kişi yapmaktadır.
g)Karagöz’de yer alan farklı tipler Ermeni, Arnavut, Yahudi ve Rum kökenlidir. Bu tiplerin ortak özelliği Osmanlı İmparatorluğu’nun himayesi altında olan azınlık uluslarına mensup olmalarıdır.
2.Etkinlik
a)
Birader: Farsçadan günümüze geçmiş bir kelimedir. Kardeş anlamındadır.
Adla Sanlar: ad ve san yakın anlamlı kelimelerdir.
b) Metindeki diyaloglarda güldürüyü ortaya çıkaran en önemli öge Karagöz’ün Hacivat’ı yanlış anlamasıdır.

—Metindeki tekerlemeler anlatımın akıcı olmasına ve karşılıklı konuşmalarda kişilerin birbirlerine daha etkili cevaplar vermesine yardımcı olur.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız