10. Sınıf Edebiyat Sayfa 183 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

Sayfa 183

7.Etkinlik
a)zaif ü nizar:zayıf ve bitkin
gah: bazı
tü: tüy
yirler: yerler
tamar: damlar
derd: dert
od: ateş


b) Anlamı bilinmeyen kelimeler divan şiiri kültürünün ürünüdür.
c)Türkçe kelimelerin yanı sıra Arapça ve Farsça kelimelere de sıkça yer verilmiştir.Edebi sanatlara, imgelere ve mecazlara başvurulmuştur.
9)Mesnevi ve halk hikayelerinin çağdaş anlatılardaki karşılığı öykü ve roman türleridir.
Anlama Yorumlama
1)Arzu ile Kamber hikayesi halk kültürünün şekillendirdiği bir zihniyetin ürünüdür. Harname ise Osmanlı döneminde toplumun üst düzey kesiminde  görülen siyasi mücadelelere mevki ve makam düşkünlüğüne dair izlenimler sunmaktadır.
2)Halk hikayeleri günümüzde radyo, televizyon ve diğer kitle iletişim araçları yoluyla devam etmektedir.
3)Meddahlığın en önemli koşulları ince bir espri anlayışına sahip olmak ve hazırcevap olmaktır.

4)Harname’de yaşanan olayların günümüzde yaşanması mümkün değildir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız