10. Sınıf Edebiyat Sayfa 181 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

SAYFA 181:
4.ETKİNLİK:
METİNDEKİ OLAY ÖRGÜSÜ (HARNAME)
  •  Eşeğin tanıtılması
  • Zayıf ve güçsüz bir eşek, bir gün otlamaya çıkar. 
  • Otlakta, bakımlı öküzler görür. 
  • Onla­rı kendisiyle karşılaştırır, bir sonucu varamaz. 
  • Onlar­la arasındaki farkı anlamak ister, bunun nedenini yaş­lı bir eşeğe sorar. Yaşlı eşek, onların gece ve gündüz arpa ve buğday işleriyle uğraştıklarını, bu yüzden ba­kımlı ve rahat olduklarını söyler.
  • Zayıf eşek, onlar gibi olmak için buğday ve arpa işlemeye karar verir. Bu kararla bir ekin tarlasına girer. Bunu gören ekin sahibi, öfkeyle zayıf eşeğe saldırır, kulağı ile kuyru­ğunu keser. 
  • Böylece zayıf eşek, elindekiyle yetinme-menini cezasını kulak ve kuyruğunu yitirerek öder.

Metin kurmaca olduğu için anlatılanlar olduğu gibi yaşanamaz.


Load disqus comments

0 Yorumlarınız