10. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 177 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

Sayfa 177

6.Etkinlik
“Erdem Diploması” adlı metinde yazar, yabancı dil bilmeyenlerin eleştirmen veya edebiyatçıların saygın olamayacakları görüşüne karşı çıkmaktadır.
7.Etkinlik
“Erdem Diploması” adlı metinde yazar tartışma konusunu biraz öznelleştirerek ele almış, daha çok tepkisel bir üslup kullanmıştır. Bu tür metinlerde olması gereken yöntem nesnel veriler üzerinden eleştirileri cevaplamak olmalıdır.
8.Etkinlik
Göndergesel işlev
9.Etkinlik
Bu tür kelime gruplarını daha çok bir önceki yargıyı destekleyici veya bu yargının tam tersini ifade eden açıklamalar için kullanırız.
Bundan ötürü, o halde, ama, eğer, oysa, fakat, onun için
10.Etkinlik
Demek ki edebiyat, bilimin yaptığı gibi hakikati ifade edemez.
Doğusuyla kuzeyi “Karacahisarlı Selçuklu” gibi bazı cümleler doğru olabilir.
Kim bilir, belki de yanılıyorumdur. Çünkü yabancı dil bilmiyorum.
Türkçeden başka dil bilmeyen ne okumuş ki anlasın yırın iyisini.
Öylece edebiyat hakikati anlatamaz diyeceğiz.
Tartışmacı anlatımda kullanılan kelime veya cümleler, ileri bir tez süren, iddialı veya karşıt tez içeren niteliktedir.
11.Etkinlik

Durum zarfları, eylemin “nasıllığını” veren sözcüklerdir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız