10. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 170 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

SAYFA 170
HAZIRLIK
1. Özgürlük sözcüğünün anlamını bilmeyen bir çocuğa bu sözcüğün anlamını nasıl açıklarsınız?
Çocuğun anlayabileceği tarzda basit örneklerle açılanabilir. Küçük çocukların bu gibi soyut kavramları anlayabilmesi için mümkün olduğunca somut örnekler verilmeli. Örnek olarak kafeste olan bir kuşun özgür olmadığı, gökyüzünde uçan bir kuşun özgür olduğu anlatılabilir.
2. Toplumsal kalkınmada eğitimin rolünü sözlü olarak açıklayınız.

Eğitimdeki amaçlardan biri de verimliliğin sağlanmasıdır. İş gücü alanında eğitimli insanların olması o alanda zaman ve iş yeterliliği bakımlarından verimlilik sağlanacaktır.
İşin uzmanı olmayan bir kişi, alanının uzmanı kadar neyi,nasıl yapacağını bilemez. Bunlardan dolayı toplumsal kalkınma eğitimin artmasıyla doğru orantılıdır.

2. Etkinlik:

“Çağının Tanığı Olmak" adlı metinde  sanatçıların içinde yaşadıkları çağdan ne kadar sıyrılıp sıyrılamadıkları sorunu üzerinde durulmuş. Bu problem, edebiyat alanında başarı göstermiş, kalıcı olmuş yazarlarla örneklendirilerek açıklanmaya çalışılmıştır.

Metin, sanatçıların ne yaptıkları ve yapmaları gerektiği belirtilerek sonuca bağlanmıştır.

3. Etkinlik:
“Çağının Tanığı Olmak” adlı metinde yazarın ele aldığı konu hakkında tecrübe sahibi olduğu anlaşılıyor. Yazarın, işlediği konu hakkında tecrübe sahibi olduğunu edebiyat alanında ün yapmış kişilerin eserlerinden örnekler vermesinden anlıyoruz.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız