10. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 167 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

Sayfa 167

15.Etkinlik
“Atatürk ve Birlik” adlı metinde millet olma duygusunun  kuvvetlenebilmesi için insanların ortak bir kültür  etrafında birleşmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
16.etkinlik
Metinde yurttaşların canını ve her şeyini derhal ortaya koymalarının rol oynayacağı vurgulanmıştır.
17.Etkinlik
Zaman Zarfları: o gece, bu gece, sonra, bir gün
Durum Zarfları: baka baka, birden, bakarak, birden bire
Yer-Yön Zarfları: Dışarı  

Soru Zarfları: Nasıl
Load disqus comments

0 Yorumlarınız