10. Sınıf Biyoloji 2.Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

1-Aşağıdaki yapılandırılmış gridle ilgili soruları cevaplayınız. Her soru 5 puan
A Vitamini
1
D vitamini
2
E vitamini
3
K vitamini
4
C vitamini
5
B2(riboflavin)
6
B3(niyasin)
7
B5(pantotenik asit
8
B6(piridoksin)
9
B7(biotin)
10
B9(folik asit)
11
B12(kobalamin)
12
a- yukarıdakilerden hangileri suda eriyen vitaminlerdir?
b- yukarıdakilerden hangileri karaciğerde depolanır?
c- yukarıdakilerden hangilerinin eksikliğinde kansızlık oluşur?
d- yukarıdakilerden hangisi kanın pıhtılaşmasını sağlar?

2-Aşağıda verilen pH değerlerinin karşısına zayıf asit,güçlü asit,zayıf baz,güçlü baz,nötr ifadelerini yazınız. 10 puan
pH=5 …………………………. pH=14 ……………………….. pH=8 …………………………………. pH=7 ………………………………. pH= 2 …………………………………

3-Tablodaki kelimeleri uygun yerlere yazarak kavram haritasını tamamlayınız. 14 puan
4-Aşağıda verilen reaksiyonlardan hangileri dehidrasyon sentezi,hangileri hidroliz reaksiyonlarıdır? 6 puan
Maltoz +su glikoz+glikoz ……………………………………. Yağ asiti+gliserol yağ+su ………………………………..

N(amino asit) polipeptit+su ……………………………………. Nişasta+su glikozlar+su …………………………….

ATP+su ADP+P+enerji …………………………………….. glikoz+galaktoz laktoz ………………………………


5-Bir DNA molekülündeki Adenin ve timinlerin sayısı,bu DNA’daki toplam nükleotitlere oranı 1/3’tür.DNA’daki toplam nükleotit sayısı 7500 ise bu DNA’daki guanin sayısı kaçtır? 10 puan
F) Aşağıdaki test sorularını çözünüz. (Her soru 4 puan)Load disqus comments

0 Yorumlarınız