10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 133 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

b.  Fuzulî hakkındaki bilgileriniz ve okuduğunuz şiirden hakkındaki çıkarımlarınızı aşağıya yazınız.
Fuzuli, şiir alanındaki ustalığının yanı sıra İslam tarihi ve peygamberimiz hakkında çok derin  bilgilere sahiptir.
İfadelerinde tasavvufa özgü bir derinlik vardır.
Aşk temasını hep hüzün ve acı ile birlikte ele alır.
İmge ve mecazlara  sıkça başvurur.
Şiir dilinde Azeri Türkçesi ile Farsçanın etkileri vardır.
Na’t ve övgü yeteneği çok üstündür.
Şiirine bilgiyi de katmayı başarmıştır.
Edebi sanatları ustalıkla kullanmıştır.
Çağdaşı olan Baki gibi beşeri aşkı değil ilahi aşkı işlemiştir.
 
c. Fuzulî'nin edebî ve fikrî yönüyle "Su Kasidesi" arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
Su Kasidesi’nde Fuzuli’nin hem şair yönünü hem de peygamber sevgisini görmekteyiz.
 
1. Şiirdeki ahenk ögelerini belirleyiniz. Tespitlerinizi aşağıya yazınız.
Aliterasyon:ş, z
Asonans: e, u
Ölçü: Aruz ölçüsü
Uyak: -uz biz:redif
-uş:Zengin uyak
Söyleyiş özelliği: Şair, duygularını kendinden emin bir söyleyişle dile getirmektedir. Aşk duygusuyla aklını yitirmekten, susup kalmaktan gururla söz etmektedir.
 
2. a. Okuduğunuz şîirîn bîrimini belirtiniz.
Şiirin birim benttir.
 
b. Birimin özelliklerini sıralayınız.
Rubailer dört dizelik bentlerden oluşur. Aaba biçiminde uyak şeması vardır. Genellikle tek bentlik şiirlerdir.
 
b.  Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyıldaki durumu Neşatî'nin söyleyişine nasıl yansımıştır? Açıklayınız.

Neşati, tıpkı Baki gibi şiirlerinde özgüven duygusuna dayalı, kendine güvenen, yüksek perdeden bir söyleyiş sergiler.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız