10. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 140 - 141 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

Sayfa 140

26.Etkinlik
Şunlardan birini, onların arabası, bizim evimiz, benim annem, bunlardan hangisi
Zamirler, verilen cümlelerdeki kelime gruplarında isim tamlaması kurma işlevinde kullanılmıştır.
Anlama Yorumlama
2.
Kişi Zamirleri: bana ,bizim, onun, beni
İşaret Zamirleri: Bu, onu
Belgisiz Zamirler: Birisi, Öteki
Soru Zamirleri: Kime
3.

Sayfa 141

4.İşaret Sıfatı: O akşam bize gitmiştik.
İşaret Zamiri: O; ezilmiş, yıpranmıştı.
Kişi Zamiri: O, yarın annesine gidecek.
5.
Yalın Durum
Belirtme Durumu
Yönelme Durumu
Bulunma Durumu
Ayrılma Durumu
 
Bu
Bunu getir.
Buna bak.
Bunda var.
Bundan al.
Tekil
Şu
Şunu sorma.
Şuna kızdım.
Şunda iş yok.
Şundan getir.
O
Onu bilmem.
Ona getirdim.
Onda görmüş.
Ondan almıştım.
Bunlar
Bunları tanıyor.
Bunlara da dağıtın.
Bunlarda eksik çok.
Bunlardan kim sorumlu?
Çoğul
Şunlar
Şunları anlat.
Şunlara bakma.
Şunlarda çok iş var.
Şunlardan bize de al.
Onlar
Onları bize tanıt.
Onlara sen cevap ver.
Onlarda bunlar bulunmaz.
Onlardan bazıları kırıktı.
 
6.
Cümleler
Zamir Olan Sözcük
Zamirin Türü
Zamirin Yapısı
 
Birkaçı
Belgisiz
Birleşik
 
Onu
İşaret
Basit
 
Herkes
Belgisiz
Basit
 
Hepsini
Belgisiz
Basit
 
Birçoğunu
Belgisiz
Birleşik
 
O
Kişi
Basit
 
Kimse
Belgisiz
Basit
 
Buraya
İşaret
Basit
 
Ötekini
İşaret
Türemiş
 
Birkaçını
Belgisiz
Birleşik
 
Beni/nereye
Şahıs/soru
Basit/basit
 
Ben
Şahıs
Basit
 
Onlar
İşaret
Basit
 
Hiçbiri
Belgisiz
Birleşik

  
Load disqus comments

0 Yorumlarınız