5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

S-1 Yukarıdaki kavramları aşağıdaki boşluklara uygun ve anlamlı olacak şekilde yerleştiriniz.
(15 Puan)
- Toplumun temeli ve en önemli grubu..........................................
- Üyesi olduğum futbol takımı sosyal bir………............................
- Grup olmanın ilk koşulu................................................. taşımaktır.
- Sokağımızı ve şehrimizi temiz tutmak………………………..……………...karşı olan sorumluluklarımızdandır.
- Sorumluluklarımızı yerine getirmemek ….................................…………….., yol acar.

S-2 Aşağıda yer alan cümlelerden doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) koyunuz.
(15 Puan)
- ( ) Eğitim,zorunlu ihtiyaçtır.
- ( ) Milletvekili seçimlerine katılmak çocukların temel hakkıdır.
- ( ) Bir gruba üye olmak bireye herhangi bir hak sağlamaz.
- ( ) Aile içinde çocuğun söz hakkı olmalıdır.
- ( ) Üyesi olduğumuz ilk grup okuldur.

S-3 Aşağıdaki tabloda verilen özellikleri okuyarak “kalabalık”,“grup”, “kurum” kavramlarından uygun olanlara (X) işareti koyunuz.(15 Puan)

ÖZELLİKLER
KALABALIK
GRUP
KURUM
Doğanhisar Devlet HastanesiÇınar meydanında yürüyen insanlarDenizli Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği KorosuDoğanhisar İmam Hatip Ortaokulu Satranç KulübüDenizli Atatürk Stadyumunda maç izleyen kişiler
S-4 Aşağıdaki tabloda verilen cümleleri okuyarak “hak”ve“sorumluluk” kavramlarından uygun olanlara (X) işareti koyunuz. (15 Puan)

CÜMLELER
HAK
SORUMLULUK
Okula zamanında gelirim.


Okuldaki eğitim ve öğretim ortamından yararlanırım.


Hastalanınca hastaneye giderim.


Oyun oynarken çevremi rahatsız etmem.


Kimsesiz olduğum için devletten yardım alırım.S-5 Aşağıda sahip olduğumuz haklardan bazıları verilmiştir.Birbiriyle ilgili hak ve sorumlulukları harfleri rakamların önündeki boşluğa yazarak eşleştiriniz.(15 Puan)
…….1- Oyun Hakkı a) Ders çalışma sorumluluğu
…….2- Vatandaş olma hakkı b) Çevreyi temiz tutma sorumluluğu

…….3- Eğitim hakkı c) Oyun kurallarına uyma sorumluluğu

…….4- Sağlık hakkı d) Ülke için çalışma sorumluluğu

…….5- Çevre hakkı e) Sağlıklı beslenme sorumluluğu

S-6 “Bir kişi evde baba ya da eş , iş yerinde doktor , okulda veli rolünü üstlenebilir.”
Bu durum neyi göstermektedir ? (5 Puan)
A ) En önemli rolümüz baba olmaktır.
B ) Herkesin bir tane rolü vardır.
C ) Bir kişinin birden çok rolü olabilir.
D ) En iyi rol doktor olmaktır.

S-7 Ülkemizde çocuklara yardım etmek için aşağıdakilerden hangisi açılmıştır? (5 Puan)
A)Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
B)Futbol Kulüpleri
C)Oyun parkları
D)Üniversiteler

S-8 I. Çocuk hakları, bütün çocuklar içindir. II. Yaşama hakkı en temel haktır. III. Herkes 18 yaşına kadar çocuk haklarından yararlanır. Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? (5 Puan)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

S-9 Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir ? (5 Puan)
A) Ortak bir amaç vardır.
B) Üyeler rastlantı sonucu bir araya gelirler.
C) Üyeler planlayarak bir araya gelirler
D) Grup üyeleri birbirini tanırlar.

S-10Sibel 7 yaşında bir kız çocuğudur ve kız olduğu için ailesi onu okula göndermemektedir”
Bu olayda Sibel’in hangi hakkı elinden alınmaktadır? (5 Puan)
A)Barınma
B)Giyinme
C)Eğitim
D)Tedavi olmaLoad disqus comments

0 Yorumlarınız