9. Sınıf Kimya 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

S-1- İnsanoğlunun arayış içinde olmasının sebebi nedir?
S-2- İnsanlar maddeleri karıştırıp yeni madde elde etme ihtiyacı neden doğmuştur?
S-3- Eski çağ insanlarının yararını keşfettiği maddelere örnekler veriniz?
S-4- Yıllar boyu tedavi amaçlı kullanılan bitkilere örnek veriniz?
S-5- Eskiden beri mide üşütmelerine hangi bitkiler kullanılır?
S-6- Simya nedir? Tanımlayınız.
S-7- Aristoya göre dört öge kuramı nedir? Yazınız.
S-8- Simya ya katkı yapan İslam alimlerini adlarını yazınız?
S-9- Fe  +   S      FeS           tepkimesinde 7 gram Fe ile 4 gram S birleşirse kaç gram FeS oluşur?
S-10- H2O  bileşiğinde H / O = ? oranı kaçtır? Yazınız.  ( H =1,  O=16 )
S-11- NO bileşiği ile NO2 bileşiğindeki O ‘ ler arası katlı oran nedir?
S-12- Kimyasal bağ nedir? Tanımlayınız.
S-13- Aşağıdaki atom ve iyonların katman elektron dağılımını yapınız?
a-  3Li             b-  8O-2
S-14- Değerlik elektron sayısı nedir? Tanımlayınız.
S-15- HS Obileşiğindeki S elementinin yükseltgenme basamağını hesaplayınız?
S-16-1A grub elementlerinin genel özelliklerini yazınız? ( En az 3 tane )
S-17-Aşağıdaki elementlerinin Lewis yapısını gösteriniz?
a- 1H                           b- 8O
S-18- Kök nedir? Tanımlayınız.
S-19- Mg+2 iyonu ile Cl- iyonlarının oluşturacağı formülü yazınız?
S-20- Aşağıdaki bileşiklerin adlarını yazınız?
a- MgBr2 b- H2O
-CEVAPLAR-
1- Kendini koruma ve yaşamını sürdürebilme
2- Maddelerin dayanıklılığını artırmak için
3- Tuz, göz taşı, şap bunları hastalıklardan korunma ve tedavi amaçlı kullanmışlardır.
4- Rezene, maydonoz
5- nane- limon kabuğu
6- Teorik temelleri olmayan sınama yanılma yoluna denir.
7- Su, toprak, hava, ateş
8- Cabir, Razi ve İbn-i Sina
9- 7+4=11 gram FeS oluşur.
10- H/O = 2/16 = 1/8
11- O’ler arası katlı oran ½ dir.
12- Atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir.
13- a- 3Li 2 1 b- 8O-2 2 8
14-Atomların son katmanında bulunan toplam elektron sayısına denir.
15- HS O2*1+ x +(-2)*4=0 2+ x +(-8)=0 x=+6 dır.
16-Bu elementler sırayla; H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
Bu elementlerin atom numaraları sırayla; 1,3,11,19,37,55,87 dir.
* Hidrojen hariç hepsi metaldir.
* Oda şartlarında hidrojen hariç hepsi katı halde bulunurlar.( Hidrojen gaz)
* Atomları arasında metalik bağ bulunur. Metalik bağ kuvvetleri zayıf olduğundan erime ve kaynama noktaları diğer metallere göre daha düşüktür.
* Son katmanlarında 1 er elektron bulundurduklarından, kimyasal tepkimelerde 1 elektron vererek +1 yükle yüklenirler. Yükseltgenirler. İndirgendirler.
* Aktif metallerdir. Havanın oksijeniyle bile tepkimeye girerler.
* Tabiatta bileşikleri genellikle oksitleri halinde bulunurlar.
* Alkali metaller olarak bilinirler.
* Saf halde, organik bileşiklerde saklanabilirler.
17- a- 1H H b- 8O O
18-Kimyasal tepkimelerde tek bir iyon gibi davranan atom gruplarına kök denir.
19- MgCl2
20- a- MgBr2 = Magnezyum bromür b- H2O = Su
Load disqus comments

0 Yorumlarınız