Miley Cyrus - We Cant Stop [ Türkçe Çeviri ]


It’s our party we can do what we want
Bu bizim partimiz, ne istersek yapabiliriz
It’s our party we can say what we want
Bu bizim partimiz, ne istersek söyleyebiliriz
It’s our party we can love who we want
Bu bizim partimiz, kimi istersek sevebiliriz
We can kiss who we want
Kimi istersek öpebiliriz
We can see who we want
Kimi istersek görebiliriz (2x)

Red cups and sweaty bodies everywhere
Kırmızı bardaklar ve terli vücutlar her yerde
Hands in the air like we don’t care
Eller havada tıpkı umurumuzda değilmiş gibi
Cause we came to have so much fun now
Çünkü daha çok eğlenmeye geldik şimdi
Got somebody here might get some now
Şimdi biraz olsun burada birileri var

If you’re not ready to go home
Eğer eve gitmeye hazır değilsen
Can I get a hell no
Cehenneme gidebilir miyim, hayır
Cause we gonna go all night
Çünkü tüm gece gideceğiz
Till we see the sunlight alright
Güneş ışığını görene kadar

So la da di da di, we like to party
So la da di da di, parti vermeyi seviyoruz
Dancing with Miley
Miley'le dans et
Doing whatever we want
Her ne istersek yapıyoruz
This is our house
Bu bizim evimiz
This is our rules
Bu bizim kurallarımız
And we can’t stop
Ve biz duramayız
And we won’t stop
Ve durmayacağız
Can’t you see it’s we who own the night
Geceye sahip olduğumuzu göremiyor musun?
Can’t you see it we who bout’ that life
Bu hayatı aldığımızı göremiyor musun?
And we can’t stop
Ve biz duramayız
And we won’t stop
Ve durmayacağız
We run things, Things don’t run we
İşleri biz yönetiriz, işler bizi yönetmez
We don't take nothing from nobody
Kimseden birşey almıyoruz

It’s our party we can do what we want
Bu bizim partimiz, ne istersek yapabiliriz
It’s our party we can say what we want
Bu bizim partimiz, ne istersek söyleyebiliriz
It’s our party we can love who we want
Bu bizim partimiz, kimi istersek sevebiliriz
We can kiss who we want
Kimi istersek öpebiliriz
We can see who we want
Kimi istersek görebiliriz

To my homegirls here with the big butts
Benim kızlarıma, büyük popolarıyla beraber
Shaking it like we at a strip club
Tıpkı gece kulübündeymişiz gibi sallıyoruz
Remember only God can judge us
Unutma, sadece Tanrı seni yargılayabilir
Forget the haters cause somebody loves ya
Boşver nefret edenleri çünkü birileri seni seviyor
And everyone in line in the bathroom
Ve herkes tuvalet kuyruğunda
Trying to get a line in the bathroom
Sıra almaya çalışıyorlar
We all so turnt up here
Hepimiz burada kafayı buluruz
Getting turnt up yea yea
Kafayı buluyoruz, evet

So la da di da di, we like to party
So la da di da di, parti vermeyi seviyoruz
Dancing with Miley
Miley'le dans et
Doing whatever we want
Her ne istersek yapıyoruz
This is our house
Bu bizim evimiz
This is our rules
Bu bizim kurallarımız
And we can’t stop
Ve biz duramayız
And we won’t stop
Ve durmayacağız
Can’t you see it’s we who own the night
Geceye sahip olduğumuzu göremiyor musun?
Can’t you see it we who bout’ that life
Bu hayatı aldığımızı göremiyor musun?
And we can’t stop
Ve biz duramayız
And we won’t stop
Ve durmayacağız
We run things, Things don’t run we
İşleri biz yönetiriz, işler bizi yönetmez
We don't take nothing from nobody
Kimseden birşey almıyoruz

It’s our party we can do what we want
Bu bizim partimiz, ne istersek yapabiliriz
It’s our party we can say what we want
Bu bizim partimiz, ne istersek söyleyebiliriz
It’s our party we can love who we want
Bu bizim partimiz, kimi istersek sevebiliriz
We can kiss who we want
Kimi istersek öpebiliriz
We can see who we want
Kimi istersek görebiliriz

It’s our party we can do what we want to
Bu bizim partimiz, ne istersek yapabiliriz
It’s our house we can love who we want to
Bu bizim evimiz, kimi istersek sevebiliriz
It’s our song we can sing if we want to
Bu bizim şarkımız, istersek söyleyebiliriz
It’s my mouth I can say what I want to
Bu benim ağzım, ne istersem söyleyebilirim
Yea, Yea, Yeah

And we can’t stop
Ve biz duramayız
And we won’t stop
Ve durmayacağız
Can’t you see it’s we who own the night
Geceye sahip olduğumuzu göremiyor musun?
Can’t you see it we who bout’ that life
Bu hayatı aldığımızı göremiyor musun?
And we can’t stop
Ve  biz duramayız
And we won’t stop
Ve durmayacağız
We run things
İşleri biz yönetiriz
Things don’t run we
İşler bizi yönetmez
We don't take nothing from nobody
Kimseden birşey almıyoruz
Yea, Yea, Yea
Load disqus comments

5 Yorumlarınız