2013 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları ve Cevapları……………………LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ
9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK VE ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SORULARIDIR.

Bir varmış, bir yokmuş.Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde...Pire berber iken,deve tellal iken,ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken.Tıngır elek, tıngır felek demişler,bu masalı şöyle anlatmışlar.Bir varmış, bir yokmuş, evvel zamanda bir padişah ile bunun üç kızı varmış.
Bir gün bu padişah kızlarını başına toplamış, beni ne kadar seversiniz? Demiş.En büyük kız dünyalar kadar,ortanca kızı kucak kadar,küçük kızı da tuz kadar severim demiş...
1) Yukarıda giriş bölümü verilen anlatmaya bağlı edebi metin türü nedir?

Ders verirken gözlerim gayri ihtiyarî ona dönüyordu. O da bana bakıyordu. İnci dişlerinde tatlı bir gülümseme, lacivert gözlerinde dudaklarıma sürünürcesine hissettiğim bir muhabbetle annelik hissini ben, ömrümde ilk defa bugün duydum.”
2) Çalıkuşu” adlı romandan alınmış yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?

Henüz yazının olmadığı dönemlerde milletlerin başından geçen büyük, olağanüstü toplum ve kahramanlık olaylarını manzum olarak anlatan edebiyat türüne………………denir.
3) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri uygun sözcükle tamamlayınız.

4) Uzun ince bir yoldayım 4) Yandaki şiirin nazım birimini ve şiir geleneğini yazınız.
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece.
(Aşık Veysel)
5) Şiirde ahengi oluşturan unsurlardan iki tanesini yazınız.

6) “Kömür gözlümü hatırladım dün gece ’’ cümlesindeki söz sanatının adını yazınız.

7) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(10p.)
a) Edebi metinlerde kendine özgü tavır ve davranışları olan kahramanlara …………………………denir.
b)Divan edebiyatının en yaygın şiir türü beyitlerle ve aruzla ölçüsüyle yazılan şiirlere ………………………… denir.
c) Bir dönemin sosyal, siyasal, ekonomik…vb. özelliklerinin metne etkisine ………………………………… denir.
d) Doğa güzelliklerini,kır ve çoban yaşamını anlatan şiir türü konusuna göre ……………………… şiirdir.
e) Şiire hakim olan ana duyguya …………………. denir.

8) Edebiyatımızdaki ilk edebi romanı ve ilk tarihi romanın adlarını yazınız.
9) Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini yazınız.
10) İslamiyet’ten önceki Türk destanlarından beş tanesini adını yazınız.


NOT: HER SORU 10 PUAN, SÜRE 40 DAKİKADIR.SINAV KOM.BŞK. KOMİSYON ÜYELERİ

Okul Müdürü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri
……………………..LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ
9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK ve ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI
CEVAP ANAHTARIDIR

  1. Masaldır. (10 P.)

  1. Kahraman anlatıcının bakış açısıdır.(10 puan)
  1. Destan . (10 p.)

  1. Nazım birimi: dörtlük ( 5 puan) şiir geleneği: halk şiiri geleneği (5 puan)

  1. Hece ölçüsü, kafiye (5+5)

  1. Teşbih(benzetme) sanatı vardır. (10p)

  1. a) karakter (2 puan)
b) gazel (2 puan)
c) Zihniyet (2 puan)
d) pastoral şiir (2 puan)
e) tema (2 puan)

  1. İntibah(5 puan) Cezmi (5 puan)

  1. Karagöz, (3p.) ortaoyunu,(3p.) meddah,(2 p.) köy seyirlik oyunları…(2p.)


10) Ergenekon destanı, Bozkurt destanı, Alper Tunga, Şu,Türeyiş ,Yaratılış Destanı…(Her biri iki puandır)
SINAV KOM.BŞK. KOMİSYON ÜYELERİ

Okul Müdürü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri

Load disqus comments

19 Yorumlarınız