2013 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları ve Cevapları


………………LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 11.SINIF
TÜRK EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK/ ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SORULARI
1) Aşağıda tanıtılan yazarların adını yazınız.
  1. Servet-i Fünuncuların çağdaşı olduğu halde bu topluluğa katılmamıştır. İlk romanı Şık ile tanınmış; romanlarında sosyal sorunları, batıl inançları, aile geçimsizliklerini, yüzeyde kalan Batılılaşmayı ele almıştır. Halk çevrelerinden seçtiği kahramanlarını ustalıkla konuşturmuştur. Edebiyatımızda natüralizmin en önemli temsilcisidir.
b) 1909’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. “Kalem” dergilersinde “ Kirpi ” takma adıyla mizahi yazılar yayımladı. “Ay dede” mizah dergisini çıkardı. İstanbul Türkçesini en güzel ve pürüzsüz yazan sanatçı olarak ün kazandı. Roman, öykü, tiyatro, anı, fıkra gibi değişik türlerde eserler verdi.
2) Aşağıda verilen eserlerin yazarlarını yazınız.
Safahat:
Mor Salkımlı Ev:
3) a) Servet-i Fünun edebiyatının en güçlü şairi:
b) Fecr-i Ati şiirinin en güçlü şairi:
4) 1909-1912 yılları arasında faaliyet göstermiş “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü savunan edebiyatımızda ilk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk hangisidir?
5) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 puan)

a) Mehmet Akif 20 yüzyılın başlarında ortaya çıkan …………………………. akımının temsilcilerindendir.
b)Milli Edebiyat Döneminde .Selanik’te çıkarılan ………………………………… dergisinin önemi büyüktür.
c) Türk’ün Ateşle İmtihanı …………………………’in anı türündeki eseridir.
d) Fecr-i Ati ……………………………… anlamına gelmektedir.
e) 1911-1923 arası Türk Edebiyatı dönemine verilen ad:
6)Ömer Seyfettin’in iki öyküsünün adını yazınız.
7a) İlk edebi roman:
b) İlk psikolojik roman:
c) İlk realist roman:
d) Batılı anlamdaki ilk yerli tiyatro:
e) İlk İlk tarihi roman:
8) Sami Paşazade Sezai’nin Dilber isimli bir kölenin başından geçenleri anlattığı cariyelik-esaret-kölelik gibi konuları işlediği romanıın adı nedir?
9) Servet-i Fünun edebiyatının şiir özelliklerinden ikisini yazınız.

10a) Aşağıdakilerden hangisi Mehmet A. Ersoy'un bir özelliği değildir?
A) Şiirlerinde konuşmalar dışında dili ağırdır.
B) Anlatımı yalındır.
C) Konuları öyküleyici bir anlatım, gerçekçi bir anlayışla verir.
D) Şiirlerinde öğretici yan ağır basar.
E) Epik - lirik türde şiiri yoktur.
b) 1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?
  1. Tanzimat/Servet-iFûnun/Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet
  2. Servet-i Fûnun/Tanzimat/Fecr-i Âti/Milli Edebiyat/Cumhuriyet
  3. Fecr-i Âti/Tanzimat/Servet-i Fûnun/Cumhuriyet/Milli Edebiyat
  4. Tanzimat/Fecr-i Âti/Servet-i Fûnun/Milli Edebiyat/Cumhuriyet
  5. Tanzimat/Servet-i Fûnun/Fecr-i Âti/Milli Edebiyat/Cumhuriyet

SINAV KOM.BŞK. KOMİSYON ÜYELERİ

Okul Müdürü Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt


……………LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 11.SINIF
TÜRK EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK/ ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI


1) a-Hüseyin Rahmi Gürpınar (5 puan)
b) Refik Halit Karay (5 puan)

2) Safahat: Mehmet Akif ERSOY (5 puan)
Mor Salkımlı Ev: Halide Edip ADIVAR (5 puan)

3) a) Servet-i Fünun edebiyatının en güçlü şairi: Tevfik FİKRET (5 puan)
b) Fecr-i Ati şiirinin en güçlü şairi: Ahmet HAŞİM (5 puan)

4) Fecr-i Ati topluluğu (10 puan)

5a) İslamcılık (2 puan)
b) Genç Kalemler (2 puan)
c) Halide Edip ADIVAR (2 puan)
d) Geleceğin şafağı (2 puan)
e) Milli Edebiyat (2 puan)

6) Bomba (5 puan) , Falaka ( 5 puan)

7a) İlk edebi roman: İntibah (2 puan)
b) İlk psikolojik roman: Eylül (2 puan)
c) İlk realist roman: Arabası Sevdası(2 puan)
d) Batılı anlamdaki ilk yerli tiyatro: Şair Evlenmesi (2 puan)
e) İlk İlk tarihi roman: Cezmi (2 puan)

8) Sergüzeşt (10 puan)

9) Dil son derece süslü, ağır ve sanatlıdır. (5 puan)
  • Aruz ölçüsü kullanılmıştır. (5 puan)

10a) “E” şıkkı(5 puan)
b) “E” şıkkı (5 puan)
SINAV KOM.BŞK. KOMİSYON ÜYELERİ
……………………. …................................................
Okul Müdürü Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.


Load disqus comments

2 Yorumlarınız