Facebook Doğrulanmış Sayfa Nedir? Nasıl Alınır ?

Facebook aynı twitterda olduğu gibi onaylanmış sayfaları gösteriyor. Bunu nedeni ünlü isim ver markarın adına acılan resmi olmayan sayfaları saf dışı bırakmak.

Şimdilik bu bir talep doğrulsunda olmuyor. Yani sayfa yöneticileri, ajanslar sakin olun ve bu arayışa son verin :)

facebook bunu otomatik olarak yapıyor, sayfanız veya markanız belirli bir kitleye hitap ediyor ve belli bir beğeni sayısına ulaşmışsa otomatik olarak sayfanız tanımlanacaktır.


Resmi Sayfalar tanınmış isimler küçük bir grup (ünlüler, gazeteciler, ait

hükümet yetkilileri, büyük izleyici ile popüler markalar ve işletmeler) içindir.

Read more

Kylie Minogue - Skirt [ Türkçe Çeviri ]


Shake it, shake it
Salla Salla
I can do this all night
Bunu tüm gece yapabilirim
All those things you like
tüm bunlar senin için
That you hide as a kite
içinde sakladığın uçurtma
Got the wind, shake it
rüzgarın geldi salla

Let’s get out of here come on
o gelmeden gidelim burdan
Where’s your car, take me on
nerde araban al beni
Up the stairs, Close the door
üst kata çıkalım kapaları kapa
And then my skirt came down
ve sonra benim etek aşağı insin

Down, down, down
aşagı aşağı aşağı
And then my skirt came down
ve sonra benim etek aşağı
Down, down, down
aşağı aşağı


Let’s get out of here come on
hadi gideilm burdan o gelmeden


Tonight be my super novel take for anyone
bu gece benim super romanımı herkes alabilir
Tonight let me basket you a craze of desire
bu gece cılgın arzuların varsa beni sepetle
Tonight i’m yours
bu benimsin
Tonight we’re one
bu gece biz biriz

And then my skirt came down
ve daha sonra benim etek aşağı
Down, down, down
aşagı aşagı

Like the way I shake it
işte böyle salla 


Read more

Far East Movement - There Will Be No Rain [ Türkçe Çeviri ]I can built it in the air today
bugün havayı tahmin edebiliyorum
So they saw a smile on your face.
onlar yüzündeki gülüşü gördü
I know I know cause when I'm with you, 
biliyorum çünkü ben seninleyim
I know, I know there will be no rain
biliyorum orada yağmur yağmayacak
There will be no rain
yağmur yağmayacak
There will be no rain
yağmur yağmayacak
Only sunshine.
sadece güneş
There will be no rain, no no
yağmur yok orda yok yok
Cause when I'm with you
çünkü ben seninleyim
I know, I know there will be no rain.

Yeah, 
yeah
It was like butterflies, uuh that feeling
kelebekler gibi hissediyorum
Like sunshine, when a little rain can't kill it
günışıgı gibi, ufak bir yağmur öldürmez bizi
You go my summertime now, yeah that's chillin'
şuan yaz tatilimdesin evet rahatla
Swimsuit, backyard
maya ve bahçede
Damn, she's grillin'! Cooler than the breeze, 
lanet olsun hatun ızgarada, rüzgardan daha cool
Girl, got mee! 
kız beni benden aldı
Groove it to the beat, palm tree
hurma ağacına bir oluk aç
Giving me the keys, anywhere you please
bana heryerin anahtarlarını ver
There in fantasy, we'd never wanna leave.
ordaki fantezisi asla terk etmek istemeyecegiz

I got my mind up in the clouds, 
It's easy cause you're good to me.
And it's only getting brighter now, 
Cause I know you're so good for me.

I got my mind up in the clouds, 
Aklım bulutların üstünde
It's easy cause you're good to me.
bu cok kolay çünkü sen benim için cok iyisin
And it's only getting brighter now, 
ve şimdi sadece hava aydınlanıyor

Cause I know you're so good for me.
çünkü sen benim için cok iyisinRead more

Geçmiş Zaman Eki Nedir? Konu Anlatımı , Örnekleri

GEÇMİŞ ZAMAN KONU ANLATIMI: Geçmiş Zaman: İş veya oluşun daha önceden, geçmişte yapıldığını bildiren zamandır. İkiye Ayrılır. İkiye Ayrılır:
a. Belirli (-di'li) Geçmiş Zaman: Eylemin sözün söylendiği andan, önceden yapıldığını, söyleyenin kesin inancıyla tam anlatır:
Fiillerde bulunan "-di, -du, -dü, -tu" ekleri -di'li geçmiş zamanı belirtirler.
Öğretmenimiz sınıfa geldi. Bütün çocuklar bahçeye koştu ...
b. Belirsiz (-miş'li) Geçmiş Zaman: Eylemlerin sözden önce yapıldığını bildirir ancak, kesinlik yoktur. Söyleyen kendisi duyup görmemiş, işitmiştir. Bu kip masallara yakışır.
Fiillerde bulunan "-muş, -mış, -miş, -müş" ekleri -miş'li geçmiş zamanı belirtirler.
Okul bahçesinde üç tur koşmuş. Havalar soğuyunca üşütmüş...
Read more

2013 9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

A)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. (5×2=10 P)
1.“açtı, çalışkan, kitapta” kelimelerinde görülen ses olayı …………………………….dir.
2. Kelimelerin benzetme amacı güdülmeden başka bir kelime yerine kullanılmasına ……………………….. denir.
3. ”Sandalyenin çürük ayakları yüzünden düştüm” cümlesinde “çürük” kelimesinin zıt anlamlısı ………………… kelimesidir.
4. Öğelerin dizilişine göre yüklemi sonda bulunan cümleler ……………………..cümlelerdir.
5. ”Diyelim ki beklenmedik engeller çıktı karşımıza” cümlesinde ……………………. vardır.
B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) ile gösterelim. (5×2=10 P)
1. “satıyor” kelimesinde ünlü daralması vardır. ( )
2. İnsan dışındaki varlıklara insan kişiliği vermeye teşbih denir. ( )
3. Yüklemi sonda bulunmayan cümleler kurallı cümlelerdir. ( )
4. Kişinin kendisiyle ilgili konularda olumlu ve olumsuz düşünceleri öz eleştiri olarak adlandırılır. ( )
5. Anlatıcının kendi gözlemlerini ve deneyimlerini dile getirdiği cümleler doğrudan anlatım cümlesidir. ( )
C) Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını karşılarındaki boşluklara yazınız (5×3=15 P)
1.Oraya çabucak gitmeliyiz. ……………………….…………………..
2.Hafifçe bir rüzgar esiyor. …………………………….………………
3.Padişahın buyruğu vardı. ……………………………………………
4.Güzel bir kitap istiyor. ……………………….……………………
5.Biricik oğlunu askere gönderdi. ………………………………………
D)Aşağıdaki cümlelerde bulunan isim tamlamalarını bulup tamlamanın kendisini ve çeşidini yazınız. (5×2=10P)
1.Ot yatağının içinde ısınıyorum. :………………………………………………………………………
2. Sokak kapısını açık unutmuştum. :……………………………………………………………………….
3.Denizin dibinde geziyor gibiyim. :……………………………………………………………………….
4.Elbise dolabının kulpu kırıldı. :……………………………………………………………………..
5.Kiminin rengi ak, kiminin sarı. :…………………………………………………………………………..
E) Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği duygu, düşünce ve kavramlara göre özelliklerini yazınız.(5×2=10P)
(varsayım, uyarı, önyargı, öneri, eleştiri, özeleştiri, yakınma, tasarı, tahmin, ihtimal)
Hiçbir işi tam yapamıyor, bizi zor durumda bırakıyor. (……………………………………………..)
Farz et ki işler yolunda gitmedi, ne yapacağız? (……………………………………………..)
Yazarın son kitabı diğerlerinden daha gerçekçi bir anlatıma sahip. (………………………………………………)
Odamı çiçeklerle donatacağım. (………………………………………………)
Sen bu gidişle hiçbir şey yapamazsın. (……………………………………………….)
F) Verilen cümlelerdeki mecaz çeşitlerini yazınız.(5×2=10P)
1.Hişşt dedi badem ağacı, bak bu tarafa. :……………………………………………
2.Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman. :……………………………………………
3.Hiç acele etme, yarın sabaha bitirirsin yemeğini. :……………………………………………
4.Evi gelecek hafta taşıyoruz. :…………………………………………….
5.Edebiyat dünyamız bir çınarını daha yitirdi. :……………………………………………..
G) Aşağıdaki cümlelerin özelliğini örnekteki gibi “ X “ ile işaretleyiniz. (10×2=20)

Haber Cümlesi
Dilek-İstek Cümlesi
Kurallı (düz)Cümle
Kuralsız (devrik)Cümle
Çabuk buraya gel.
X
X
Mikrofon bozulunca yarım kaldı konuşması.
Bu akşam konuşalım mı onunla?
Bütün hazırlıkları yapmışsın.
Bence hemen harekete geçmelisin.
Bu işi de ötekiler gibi erteleme!
Arkadaşlarını hiç düşünmüyor musun?
Bunları arkadaşınıza anlatsanız.
Yaşayalım biz de bu coşkuyu.
Eğlenceli bir gezi olacak.
Muhtarı, şikayet etmiş mahalleli. 
Read more

Birleşik Zamanlı Fiiller Nelerdir? Örnekler

BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER: Birleşik Zamanlı Fiiller: Birden çok zaman veya kip eki almışlardır.

1. Hikâye: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan "idim veya idi" getirilerek yapılır.
bak (ı) + yor + idi __ bakıyordu
al + mış + idim __ almıştım

2. Rivayet: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan "imişim, imiş" getirilerek yapılır.
bak (ı) + yor + imiş __ bakıyormuş
al + acak + imiş __ alacakmış

3. Şart: Basit zamanlı bir fiile ek fiil olan "isem, ise" getirilerek yapılır.
bak (ı) + yor + isem __ bakıyorsam
al + acak + ise __ alacaksa

Read more

Taylor Swift - R-E-V-E-N-G-E [ Türkçe Çeviri ]But I’m dressed to kill
Fakat ölümü giydim 
and tonight I’m goin out on a date
ve bu gece dışarı cıkıyorum
with your best friend
senin en yakın arkadaşınla
he always liked me anyway
o her zaman beni sevdi

R-E-V-E-N-G-E
İ-N-T-İ-K-A-M
my list of things to do this week
Bu hafta yapılacaklar listemde
jealousy, misery
kıskançlık ve ızdırap
gon’ give you what you gave to be
İhtiyacın olanı vericem
make you feel so B-A-D
bu seni berbat hissettirecek
break you, make you sorry
kırdım mı seni özür dilerim
I hope you cry
umarım ağlarsın
gettin’ my
Benim İNTİKAMI MI al
R-E-V-E-N-G-E
Read more

Aykut Kocaman İstifa Twitter Geyikleri


Fenerbahçe her sene şampiyon oluyordu,her sene Uefa kupasını alıyordu,her sene mukemmel oynuyordu. Sizde haklısınız tek suçlu 

Bu yavşamış düzene,goygoycu taraftara,cemaatlere satılmış kulüplere,sarhoş yorumculara,siyasetin girdiği futbola fazlaydin sen Aykut Kocaman

National Geographic 'ten açıklama : Yetişkin bir Aykut Kocaman yılda 2 kez istifa etmektedir.

Aykut Kocaman istifa etti! Abicim dur nereye daha 4 yildizi takicağiz ;))

Aykut Kocaman'dan sonra Ali Yıldırım ile Abdullah Kiğılı da istifa etti.

Aykut kocaman istifa etti diyorlar ama kimse inanmıyor

Hahaha yine miii yuhh artik bıktık. Baska bisey bulunn !!

Standarda bağlamış 1 nisan şakaları vardır; Bkz. Aykut Kocaman istifa etti.


Beşiktaş teknik direktör arayışında, Aykut Kocaman Fenerbahçe'den istifa etti. Yılmaz Vural ne heyecanlıdır şimdi.

Aykut kocaman istifa etti. Galatasaraylı arkadaşlar üzülmeyin bee :)

3 kulvardan 1'inde başarılı olan Aykut Kocaman: bu benim 3. İstifam ve bundan çok umutluyum!! Dedi:))


Aykut Kocaman sonunda yapması gerekeni yaptı ve istifa etti aynı davranışı Padişah Aziz Yıldırım'danda bekliyorumAykut kocaman istifa etti lan yine yönetim kabul etmiş bu sefer kesin gitti ! Sevinin fenerliler

Fatih Terim'in istifa edeceği yönündeki haberleri okuyan Aykut Kocaman bir çalım da benden diyerek istifa etti.

Aykut Kocaman'in basarisi Turkiye'deki lider tipinin degisebilmesi ihtimaliydi. Nobran,dedigim dedik,buyurganlara alternatifti. Olmadi.

Ben o statta Alex diye bağırırken Aykut Kocaman inadına yapmamıştım, Aykut diye bağırırken de Aziz Y. inadına yapmayacağım, tek amacım VEFA.
Read more

Vahide Gördüm Kimdir? Hayatı


13 Haziran 1965 doğumlu Vahide Gördüm o zamanki adıyla Vahide Perçin Yunan göçmeni bir ailenin kızı. Daha çok Levantenlerin oturduğu bir sokakta Rum kültürüyle yoğrularak büyür. Baba kamyon şoförü anne ev hanımı. Kadınların hep beraber yemek pişirdiği mutfakta yaşanan neşeli ailelerden.
Sokak çocuğu...
Tam bir sokak çocuğudur ama okumaya da düşkündür. İkinci el Doğan Kardeş dergileri tatillerinin en büyük eğlencesidir. Bir de sinema... Babası her gelen filme ilk seansında gider ve uygun bulursa hafta sonu da ailesini götürür. 
Aslında oyuncu olmak istiyordur ya öne çıkmayı sevmediğinden yapamam diye düşünür. Lisede grafik okur sonra iktisat fakültesine girer ama hâlâ oyunculuktur aklındaki. Sonunda gözünü karartıp sınava girer ve çok iyi dereceyle girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi konservatuvarını okul birincisi olarak bitirir. En büyük desteği Özdemir Nutku'dan görür. İkinci sınıftayken ona başrol veren hocası para sıkıntısı nedeniyle okulu bırakmayı düşündüğünde de okul kitaplarını hediye eder.
Mahallenin en güzel kızıdır talipleri çıkar bu arada. "Ben evlenmeyeceğim annehiç debelenmeyin" dedikten iki ay sonra AST oyuncusu Altan Gördüm'le nikâh masasına oturmuştur bile. Gördüm duruşuyla hayata bakışıyla 'doğru adam'dır onun için. 
Mezun olunca eşiyle beraber Ankara'ya taşınır. Ve meşhur 'davet mektubu'yla AST'a girer. 1994'te kızları Alize dünyaya gelir. Ailenin büyümesi bir süre sonra ekonomik sıkıntıları da getirir beraberinde ve Vahide Gördüm Devlet Tiyatrosu'nun teklifini kabul edip Adana'ya gider. 
Ankara'ya tayin olmayı beklerken 2003 yılında annesinin ölüm haberini alır. İzin alıp cenazesine gidemez. O gece sahneye çıkarken kararını vermiştir: Sezon biter bitmez istifa edip dönecektir Ankara'ya. 
AST'ta "Pazar Keyfi"nde de karı - koca oynadığı kadim dostu Altan Erkekli "Bir İstanbul Masalı" dizisi için onu önermiştir. Gene karı- koca oynayacaklardır. Yapımcı şirket TMC'yi bir süre ikna edemediğini anlatan Altan Erkekli sonunda isyan eder "Bir kez beni dinleseniz ne olur?" diye... 
TMC'den Sevilay Demirci Vahide Gördüm'e ilk anda vurulduklarını söylüyor. Rol için gençtir 1.78 boyuyla çok alımlı bir kadındır bu yüzden tereddüt ederler ama öyle bir parıltı saçar ki vazgeçemezler ondan. 
Bir deneme çekimi yaparlar tencereyi tuttuğu anda Vahide gider çocukluğunun o Fatma teyzeleri anneleri gelir yerine. Kısa sürede "Bir İstanbul Masalı"nın Suzan'ı kadın - erkek bütün izleyicilerin gözbebeği olur. Çok mutlu olur biraz da korkar ya insanları hayal kırıklığına uğratırsam diye... 
Uğratmaz ama. Ne şöhret şaşırtır onu ne para pul. Birinci sezonun sonunda sürekli ayrılıklar yaşayan Gördüm ailesi İstanbul'da birleşir. 
Altan Gördüm de "Hayat Bilgisi"nde oynamaya başlar Panzer Emin olarak. 
Suzan gibi bir melaikeden sonra "Anlat İstanbul" filminde Pamuk Prenses'in cadı annesini oynar Vahide Gördüm. 

'Erkek gibi kızdır'
Hemen arkasından da "Hırsız Polis"teki Fulya rolü gelir. "Her hayat kadınının şuh kahkahalar attığını düşünen zihniyetin dışında" bir karakter yaratmak ister bu kez de ve gene başarır. "Beslenme noktam" dediği tiyatrodan daha fazla uzak kalmak istemiyor artık. Bu yıl büyük olasılıkla Emre Kınay'ın tiyatrosunda "Hamlet"te oynayacak. Ama asıl hayali buradaki dostlarıyla ilk göz ağrısı AST'ın bir İstanbul ayağını oluşturmak.
Read more

Yasa Yapan İki Ayyaş Kim?Yasa yapan iki ayyaş kim?

Oran’ın Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:
- Yasa kabul eden “iki tane ayyaş” kimlerdir? TBMM’nin hangi döneminde 2 kişinin onayıyla yasa kabul edilmektedir? Bahsi geçen iki tane ayyaşın yaptığı yasa hangisidir? Bu yasa nasıl “yapılmış”tır, bu yasanın yapılması, kabulü ve yürürlüğe girişi hangi yollarla olmuştur? Bu yasanın TBMM tarafından kabul ve Resmi Gazete’de yayınlanma tarihleri nedir?

TBMM üyesine ayyaş denir mi?

- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde “yasa yapan” başka “ayyaşlar” da var mıdır? TBMM üyelerini “ayyaş” olarak tanımlamak TBMM’nin saygınlığına uygun mudur, daha önce bahsettiğiniz edepli, saygın, ilkeli, gerçeklerle uyumlu konuşan milletvekili tarifinde daha önceki milletvekillerini ayyaş olarak tanımlamak da bulunmakta mıdır?


Read more

2013 Yeni Mazda 6 Özellikleri, Video İzle

Beklenen Mazda Geldi
Mazda’nın yeni tasarım felsefesini yansıtan ilk modellerden biri olan üçüncü nesil Mazda6, tek motorla bayilerdeki yerini alırken, 117.000 TL’lik başlangıç fiyatı düşündürücü.
Mazda'nın son olarak Red Dot tasarım ödülü alarak gündeme gelen orta sınıf temsilcisi Mazda6, Türkiye'de satışa sunulurken, yüksek hacimli motorun sebep olduğu yüksek başlangıç fiyatı, yakışıklı Japon'un Türkiye'de egzotik bir model olarak kalmasına sebep olabilir. Sadece Sport donanımıyla ithalatı başlayan yeni Mazda6'da 165 HP gücündeki 2.0 lt'lik atmosferik benzinli ünite görev yapıyor. 6 kademeli otomatik şanzımanın ön tekerleklere ilettiği güç, Mazda6'yı 10.1 saniyede 0'dan 100 km/s'ye ulaştırırken aracın maksimum hızıysa 209 km/s. Ortalama yakıt tüketimi 5.9 lt/100 km olarak açıklanan yeni Mazda6'nın emisyon değeriyse 135 CO2. 117.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla orta sınıfın üst sıralarında yer alan araçta versiyonuna göre şerit takip ve değiştirme yardımcısı, şehir içi güvenlik sistemi, otomatik uzun farlar, lastik basın kontrol sistemi, 19 inçlik alaşım jantlar, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, çift bölgeli otomatik klima, elektrikli ön koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, deri döşeme, Bose müzik sistemi gibi konfor ve güvenlik donanımları standart veya opsiyonel olarak sunuluyor.
Read more

2013 Yeni Audi A3 Sedan Özellikleri, Video İzle

Audi, ilgiyle beklenen A3 Sedan modelinin dünya lansmanı Shangay Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirildi. Dinamik dört kapılı model, A3 model serisinin tüm güçlü yönlerini; hafif tasarımı sayesinde elde edilen düşük ağırlık, güçlü ve yüksek verimli motorlar, çok sayıda ve yüksek kalitede eğlence ve sürücü yardım sistemlerini sunuyor.

Audi, dünyanın en büyük segmenti olarak nitelendirilen kompakt sedan sınıfına çok güçlü bir oyuncuyla girdi. Yaz sonunda satışa sunulacak A3 Sedan’ın dünya lansmanı Shangay Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirildi.

A3 ailesinden esinlenen tasarım öğeleri dikkat çekici şekilde geliştirildi.

Sportif bir duruş sergileyen Audi A3 Sedan’daki her ayrıntı son derece hassas ve anlamlı. Klasik bir sedan ile coupé arasında kusursuz bir tasarıma sahip A3 Sedan’daki tornado çizgisi, tüm yan tasarım öğelerini öne çıkarıyor. Dört kapılı model, 2.64 metre dingil mesafesine ve 4.46 metre uzunluğa sahip.

Dört silindirli 1.4 TFSI motorla, sadece 1.205 kg (geçici veri) boş ağırlığa sahip A3 Sedan, alüminyum motor kaputu, yolcu kabinindeki birçok özel alaşımlı parçalar sayesinde düşük ağırlığa ve maksimum güce sahip.

Verimli motor ailesi önümüzdeki dönemde genişleyecek.

Audi A3 Sedan’da sunulan tamamen yeniden tasarlanmış motorlar doğrudan yakıt enjeksiyonu, yenilikçi termal yönetim, start-stop sistemi ve turbo şarj gibi ilerici teknolojilere sahip.

Bu anlamda A3 Sedan’da kullanılan 1.6 litrelik TDI motor 105 hp güç ve 250 NM tork üretiyor. 0’dan 100 km/sa hıza 10,9 saniyede ulaşan motor 195 km/sa maksimum hıza sahip. Ortalama yakıt tüketimi km başına 3.9 lt olan bu motor seçeneğinin CO2 emisyon değeri ise 102gram/km.

A3 Sedan’ın 1.4 TFSI motorlu versiyonu ise 140 hp güç ve 250 Nm tork üretiyor. Motor, düşük devirde isteğe bağlı olarak iki silindirin devre dışında kalmasını sağlayan COD (Cylinder on demand) sistemiyle donatılmış. 100 km'de sadece 4,7 litre yakıt tüketimi sağlayan bu versiyonun CO2 emisyonları ise km başına 109 gram. Hareketsiz halden 100 km/sa hıza sadece 8.4 saniyede ulaşan bu motor, 213 km/sa azami hıza sahip.

Motor seçeneğine bağlı olarak, manuel altı-ileri veya S tronic şanzımanla alınabilen A3 Sedan’da vites değişimleri direksiyon simidi üzerindeki kollarla da yapılabiliyor. Audi drive select sistemiyle S tronic şanzıman yakıt tüketimini azaltan verimlilik modunda serbest dönüş sağlayan bir fonksiyon da sunuyor.

Audi mühendisliğinin farkı

Audi A3 Sedan, son derece dengeli aks yükü dağılımı (yüzde 60 ön ve yüzde 40 arka, farklı motorlar için değişebilir) sağlayan şasi mühendisliğiyle bu sınıfın iddialı modeli olduğunu kanıtlıyor. Tüm motor seçeneklerinde ön tekerlek süspansiyonları biraz daha ileriye yerleştirilirken, arkaya doğru da 12 derecelik bir açı yapıyor.

MacPherson tasarımı ön süspansiyonların kullanıldığı A3 Sedan’da elektromekanik destekli direksiyon sistemi, çeşitli destek sistemleriyle birlikte en ideal sürüşü sunuyor. A3 Sedan’ın arka süspansiyonlarında, çelik traversi, yaylar ve amortisörler ayrı ayrı monte edilmiş. Ambition donanım ve S line seçenekleri ise daha sportif bir görünüm sağlamak amacıyla 25 mm kadar alçaltılmış.

İç tasarımda fark yaratan ayrıntılar

A3 Sedan’ın iç tasarımı da etkileyici detaylarla karakterize ediliyor. Yüzeyler son derece sade olarak tasarlanırken, uzun bir yay ön camın genişliğini ortaya koyuyor.

MMI işletim sistemi, orta konsola yerleştirilmiş hareketli ekran üstünden görüntülenebiliyor. Elektromekanik park freninin bir düğme ile etkinleştirildiği A3 Sedan’da direksiyon, üç veya dört kollu olarak alınabiliyor. Yine müşteri isteğine göre düz dipli, çok fonksiyonlu tuşları ve vites kulakçıklarına sahip direksiyon simidi de sipariş edilebiliyor. A3 Sedan’da ayrıca Ambition donanımda standart olarak sunulan ön spor koltuklar da seçenek olarak alınabiliyor.

Uzun dingil mesafesi sayesinde arkada oturan yolculara geniş alan ve rahat giriş keyfini sunan A3 Sedan, 425 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Bu kapasite, isteğe bağlı olarak alınabilen katlanabilir arka koltuklar sayesinde daha da artırılabiliyor.

Model dizisi içinde yer alan kardeşleri gibi, A3 Sedan’da da yeni modüler eğlence sistemini (MIB) kullanılıyor. Sistemin en üstünde, DVD sürücü, kelime-ses kontrolü ve 64 GB depolama alanına sahip SSD sabit disk sunan MMI Navigasyon plus yer alıyor. Yüksek çözünürlüklü 7 inç ekran detaylı 3D grafik harita görüntüsü sunuyor.

Dijital radyo alıcısı (DAB +), uygun cep telefonlarına bağlantı imkanı sunan Audi Phone Box gibi eğlence bileşenlerinin de yer aldığı A3 Sedan, 705 watt gücünde 14 hoparlörlü 5.1 surround ses ve LED ışıklarla belirginleştirilmiş ön kapılardaki wooferları içeren Bang & Olufsen ses sistemine sahip.
Kaynak:otomobilgazetesi.com
Read more

David Guetta ft Ne-Yo & Akon - Play Hard [ Türkçe Çeviri ]


indir
Play Hard ( Türkçe Çeviri )
Hey, said us hustler's work is never through
Hey, bize, fahişenin çalışmasının asla tamamlanmayacağını söyledi

We makin' it 'cause we make it move
Biz bunu yapıyoruz çünkü onu hareket ettiririz

The only thing we know how to do
Nasıl yapılacağını bildiğimiz tek şey bu

Said it's the only thing we know how to do
Nasıl yapılacağını bildiğimiz tek şeyin bu olduğunu söyledi

Work hard, play hard
Sıkı çalış, iyi çal

Work hard, play hard.
Sıkı çalış, iyi çal

We work hard, play hard
Biz sıkı çalışır, iyi çalarız

Keep partyin' like it's your job
Sanki kendi işinmiş gibi partiyi devam ettir

Work hard, play hard
Sıkı çalış, iyi çal

Work hard, play hard.
Sıkı çalış, iyi çal

We work hard, play hard
Biz sıkı çalışır, iyi çalarız

Keep partyin' like it's your job
Sanki kendi işinmiş gibi partiyi devam ettir

Come on baby and drop this
Hadi ama bebek, bırak onu

Scrub that floor and just mop it
Bu yeri fırçala ve onu sadece paspasla

Show these gangsters how you cock block it
Şu gangasterlere, bir lider nasıl altedilir göster

Don't care what you got in your pocket
Cebinde ne olduğu umrumda değil

I get the way that you rockin'
Senin sallandığın yol benim yolum

Flip that thang thang don't stop it
Bu madde çıldırtıyor, onu sakın durdurma

When I just bang bang and pop it
Ben sadece bom yaptığımda, onu patlat

While the club crowded just watch you (work it out)
Clup kalabalıkken, sadece seni izliyorum (onu başarıyorum)

Got a gang of cash and it's all thrown out on the bar (now work it out)
Çetenin parası bende ve hepsini barda saçıyorum (şimdi onu başarıyorum)

And it's going fast cuz I feel like a superstar (now work it out)
Ve bu hızlı devam ediyor çünkü superstar gibi hissediyorum (şimdi onu başarıyorum)

And you may not have it, I might just broke the law (now work it out)
Ve sen ona sahip olmayabilirsin, ben sadece yasayı çiğneyebilirim (şimdi onu başarıyorum)

It's your time to grab it, now make this whole thing yours (now work it out)
tamda onu yakalamanın zamanı, şimdi bütün bu herşeyi kendinin yap (şimdi onu başarıyorum)

Hey, said us hustler's work is never through
Hey, bize, fahişenin çalışmasının asla tamamlanmayacağını söyledi

We makin' it 'cause we make it move
Biz bunu yapıyoruz çünkü onu hareket ettiririz

The only thing we know how to do
Nasıl yapılacağını bildiğimiz tek şey bu

Said it's the only thing we know how to do
Nasıl yapılacağını bildiğimiz tek şeyin bu olduğunu söyledi

Work hard, play hard
Sıkı çalış, iyi çal

Work hard, play hard.
Sıkı çalış, iyi çal

We work hard, play hard
Biz sıkı çalışır, iyi çalarız

Keep partyin' like it's your job
Sanki kendi işinmiş gibi partiyi devam ettir

Work hard, play hard
Sıkı çalış, iyi çal

Work hard, play hard.
Sıkı çalış, iyi çal

We work hard, play hard
Biz sıkı çalışır, iyi çalarız

Keep partyin' like it's your job
Sanki kendi işinmiş gibi partiyi devam ettir

Some pressure that we can push
Bazı baskılar vardır ki biz onları uzaklaştırabiliriz

Ladies can't get enough
Kadınlar için asla yeteri kadarı yoktur

Got my fitness, I'm looking buff
Formda bir bedenim var, çok ilgili görünüyorum

And all my people with me, I trust
Ve bütün insanlarım benimle birlikte, güvenirim

Holdin' down for my suit
Takımım içinde kendimi bu şekilde tutuyorum

If they askin' you, I'm not guilty
Eğer sana sorarlarsa, suçlu değilim

All the thing that I'm guilty of is making you rock with me (work it out)
Pişman olduğum bütün herşey benimle herşeyi salladığın şeylerdi. (onu başarıyorum)

Got a gang of cash and it's all thrown out on the bar (now work it out)
Çetenin parası bende ve hepsini barda saçıyorum (şimdi onu başarıyorum)

And it's going fast cuz I feel like a superstar (now work it out)
Ve bu hızlı devam ediyor çünkü superstar gibi hissediyorum (şimdi onu başarıyorum)

And you may not have it, I might just broke the law (now work it out)
Ve sen ona sahip olmayabilirsin, ben sadece yasayı çiğneyebilirim (şimdi onu başarıyorum)

It's your time to grab it, now make this whole thing yours (now work it out)
Tamda onu yakalamanın zamanı, şimdi bütün bu herşeyi kendinin yap (şimdi onu başarıyorum)

Hey, said us hustler's work is never through
Hey, bize, fahişenin çalışmasının asla tamamlanmayacağını söyledi

We makin' it 'cause we make it move
Biz bunu yapıyoruz çünkü onu hareket ettiririz

The only thing we know how to do
Nasıl yapılacağını bildiğimiz tek şey bu

Said it's the only thing we know how to do
Nasıl yapılacağını bildiğimiz tek şeyin bu olduğunu söyledi

Work hard, play hard
Sıkı çalış, iyi çal

Work hard, play hard.
Sıkı çalış, iyi çal

We work hard, play hard
Biz sıkı çalışır, iyi çalarız

Keep partyin' like it's your job
Sanki kendi işinmiş gibi partiyi devam ettir

Work hard, play hard
Sıkı çalış, iyi çal

Work hard, play hard.
Sıkı çalış, iyi çal

We work hard, play hard
Biz sıkı çalışır, iyi çalarız

Keep partyin' like it's your job
Sanki kendi işinmiş gibi partiyi devam ettir

Hey, said us hustler's work is never through
Hey, bize, fahişenin çalışmasının asla tamamlanmayacağını söyledi

We makin' it 'cause we make it move
Biz bunu yapıyoruz çünkü onu hareket ettiririz

The only thing we know how to do
Nasıl yapılacağını bildiğimiz tek şey bu

Said it's the only thing we know how to do
Nasıl yapılacağını bildiğimiz tek şeyin bu olduğunu söyledi

Work hard, play hard
Sıkı çalış, iyi çal

Work hard, play hard.
Sıkı çalış, iyi çal

We work hard, play hard
Biz sıkı çalışır, iyi çalarız

Keep partyin' like it's your job
Sanki kendi işinmiş gibi partiyi devam ettir

Work hard, play hard
Sıkı çalış, iyi çal

Work hard, play hard.
Sıkı çalış, iyi çal

We work hard, play hard
Biz sıkı çalışır, iyi çalarız

Keep partyin' like it's your job
Sanki kendi işinmiş gibi partiyi devam ettir

Read more

Fraud Nedir? Nasıl Hesaplanır ve Nasıl Engellenir?


Özünde sahtecilik/dolandırıcılık anlamı taşıyan ‘fraud‘, çoğunlukla finansal ve itibari kayba yol açan, adli soruşturmaya konu olabilen, hemen her sektörde farklı türlerini görebileceğiniz bir terimdir.
Ödeme sistemleri anlamında fraud, başkalarına ait kredi ya da debit kart ile herhangi bir işyeri ya da ATM’den işlem yaparak haksız kazanç sağlamak, bu sayede gerçek kart hamili, işyeri ya da bankayı zarara uğratmaktır. Dolandırıcı (fraudster) şahıs(lar) tarafından gerçekleştirilen söz konusu işlemler, fiziki ya da sanal bir ortamda yapılabilmektedir.

Fiziki ortamda gerçekleştirilen sahtecilikler (CP-Card Present Fraud)

Bu kategorideki işlemler kartın manyetik şeridi ya da çipinde yer alan bilgilerin (Track datası) POS ya da ATM’ye okutulması suretiyle ya da temassız (contactless) olarak gerçekleştirilmektedir. Kart ve dolandırıcı fiziken işyerindedir. Bu tür sahtecilikler kayıp, çalıntı ya da kopyalanmış (sahte) kartlar ile çoğunlukla manyetik şeritten ve şifresiz olarak, yapılmaktadır.
Sahteciliğin en çok görüldüğü mağazalar; kuyumcular, cep telefonu ve TL yükleme satışı yapan mağazalar, elektrik/elektronik mağazaları, market ve akaryakıt istasyonları ile ATM’lerdir. Çip ve Şifre (Chip & PIN) geçişi sonrası ‘Card Present‘ sahtecilikleri önemli derecede azalma göstermiş fakat bu kategorideki sahtecilikler içerisinde ATM’de sahte kartlar ile yapılan nakit çekim işlemleri ciddi oranda artış göstermiştir.
Bu tür sahteciliklerin önlenmesinin en temel yöntemi, işlemin çip okuyucudan ve şifre girilerek yapılmasını sağlamaktır. Çipsiz kartlarda kartın fiziksel güvenlik özellikleri (mor ışık, micro bordür, logo, imza bandı, vb.) ve imza (imza bandında yer alan imza ile satış slibine atılan imzanın karşılaştırılması) kontrolü yapılmak suretiyle sahtecilik önlenebilir. Şüpheli durumlarda mutlaka banka aranılmalı ve bilgi alınmalıdır.

Sanal ortamda gerçekleştirilen sahtecilikler (CNP-Card Not Present Fraud)

Bu tür sahteciliklerde kart ve dolandırıcı fiziken işyerinde değildir. İşlem, hassas kart verisi (kart no., SKT, güvenlik kodu ve şifre) POS cihazına işyeri tarafından tuşlanmak (MO-TO, Mail Order-Telefon Order Sahtecilikleri) ya da dolandırıcı tarafından web sitesinde yer alan ödeme sayfasına girilmek (Sanal POS sahtecilikleri) suretiyle gerçekleştirilmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte ödeme sayfasında QR Code okutulmak suretiyle de CNP sahteciliği yapılabilmektedir.
Sahteciliğin en çok görüldüğü sektörler; uygulama indirme mağazaları (iTunes, Google Play, Facebook), bilet satışı yapan web siteleri ve havayolu şirketleri (uçak ve otobüs bileti), GSM siteleri (TL yükleme), elektronik ürün satışı yapan web siteleri ile giyim ve aksesuar satışı yapan dikey segmentteki websiteleridir.
CNP sahteciliklerinin önlenmesindeki en etkili yöntem güçlü bir fraud önleme (Anti-Fraud) yazılımı ve tecrübeli fraud ekibidir. Yazılım kurum içi (inhouse) olabileceği gibi profesyonel bir şirket tarafından da temin edilebilir. Inhouse yazılımlarda yazılımı yapan kişinin aynı zamanda sahtecilik saptama tecrübesine sahip olması beklenir. Profesyonel sahtecilik önleme hizmeti sunan şirketlerin ürünleri, kurum içi yazılımlara kıyasla biraz daha pahalı olmasına karşın, sürekli yenilenmeleri nedeniyle, sahteciliği tespit oranları bakımından daha fazla tercih edilmektedir. Özellikle bankalar ve büyük ölçekli elektronik ticaret şirketleri tarafından tercih edilen profesyonel sahtecilik önleme yazılımları kural bazlı ve gelişmiş filtreleme sistemleri ile donatılmışlardır.

Sahteciliği yakalamak için şans vardır

Bir siparişin sahte olduğuna dair belirtilere sahipseniz sahteciliği yakalamak için hala bir şansınız var demektir. Bu belirtilerden en bilindik olanları; bankaların işleme döndükleri riskli cevap kodları, bu kodların sipariş ve siparişi oluşturan benzersiz (unique) değerler ile eşleştirilmesi, kullanılan kart sayısı, IP, saat dilimi (time zone) bilgisi, kartın kullanım sıklığı, isim bilgisi, ürün bilgisi, teslimat adresi (kargo şirketine yapılan teslimatlar), kullanılan e-postalar ve uzantıları gibi yüzlerce kontrol noktasıdır.
Profesyonel sahtecilik önleme hizmeti sunan şirketler bu varsayılan filtrelere ilave olarak daha karmaşık ve sahteciliği yakalayan gelişmiş filtreler kullanmaktadır. Bu noktada diğer önemli konu ise, yazılımınız ne kadar güçlü olursa olsun, manuel kontrol için gri alana düşürdüğünüz işlemlerin sahtecilik olup olmadığına karar verecek izleme ekibinizin donanımıdır. Tecrübeli bir sahtecilik ekibine sahip değilseniz, yazılımınız ne kadar güçlü olursa olsun ve ne kadar sahtecilik vakası yakalarsa yakalasın, gri alan kontrolünde yanlış karar verebilir ve sahtecilik zararı ile karşılaşabilirsiniz.
Fraud kontrolü yapılmasının bir diğer önemli noktası marka ve itibarın koruma altına alınmasıdır. Bir fraud saldırısına maruz kalındığında finansal kayıp dışında markanın zarar görmesi de mümkündür. Bu konuda Visa, Mastercard, American Express gibi lisansör kuruluşların belirledikleri standart oranların üzerinde bir “fraud” ve “chargeback” hacmine ulaşır ve bu hacim süreklilik arz eder ise işyeri ilgili kuruluşlar tarafından diskalifiye edilebilir. Bu standartlar işyerinin aylık bazda karşılaştığı fraud işlem adedi, fraud işlem tutarı ve raporlanan toplam fraud tutarının aylık toplam ciroya oranıdır. Aynı şekilde aylık bazda karşılaşılan chargeback işlem adedi, chargeback işlem tutarı ve raporlanan toplam chargeback tutarının aylık toplam ciroya oranının da belirlenen standart seviyelerin altında olması gereklidir.

Fraud hacmi hesaplama ve standartlar

Bir işyeri ya da banka için fraud rasyosu (toplam fraud /toplam ciro) x10.000 şeklinde hesaplanır ve Bases Point (Baz Puan) olarak adlandırılır. Örneğin bir aylık dönem için fraud işlem tutarınız 100.-TL ve cironuz 100.000.-TL ise fraud baz puanınız “(100/100.000)x10.000= 10” On Binde 10’dur.
Bir işyeri ve banka için maksimum fraud standardı On Binde 4’tür. Bu oran, Avrupa bölgesinde yaklaşık On Binde 8 iken, dünya genelinde On Binde 11 seviyesindedir. Türkiye ortalamasında ise bankadan bankaya göre değişiklik göstermekle birlikte, yaklaşık ortalama On Binde 2 seviyesindedir.
Sektör bazında fraud rasyoları değişiklik göstermekle birlikte riskli kategorilerde, örneğin uçak bileti satan bir acentada, % 8 (Yüzde Sekiz) seviyesine dahi çıkabilmektedir. Bu tür durumlarda işyeri, Visa (MFP-Merchant Fraud Perfomance), Mastercard (GMAP-Global Merchant Audit Programme ve MOST-Merchant Online Status Tracking), AMEX (HRSE-High Risk Service Establisment) gibi kuruluşların risk izleme programlarına girmekte ve Acquirer bankalara işyeri ile ilgili bildirimler gönderilerek seviyeleri doğrultusunda (Level 1,2,3) işyeri hakkında aksiyon alınması istenmektedir.
2012 yılında sadece ABD ve Kanada’daki e-ticaret şirketlerinde 3.5 milyar dolar zararın oluşması, fraud’un tespit edilmesi ve kaynağında engellenmesinin (Anti-Fraud) ne kadar önem arz ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.


Kaynak; Webrazzi.com
Read more

Taylor Swift - Wait For Me [ Türkçe Çeviri ]If you had only gotten to me first
Eğer sadece ben kazanmışsam
If I could write a book on how this hurts
Eğer yapabilseydim nasıl acıdığını yazardım

If you could see the way your smile looks to me
Eğer bana bakarken gülümsemenin bir yolu olsaydı
If I wasn’t scared of the world alone
Korkarım ben eğer dünyada tek değilsem

If I didn’t know he loves me so
Bilsemsem beni sevdiğini
If I could only find the strength to leave
Sadece onu bırakmananın bir yolunu buruz
You’d be with me, so baby
Benimle ol bebeğim

Don’t you look in my eyes
Gözlerime bakma
I might fall in love
Aşık olabilirim
With a beautiful boy
Bu güzel çocuğa
I wish that I could touch
Umarım ona dokunurum
You go I hope you think of me
Umarım oda beni düşünür
As the stars fall down and the heavens fade
Tüm yıldızlar cennetten düşer
This girl is begging wait for me
Bu kız yalvarıyor bekle beni


It’s so wrong that all I wanna do
Ne istiyorsma hepsi yanlış
Is forget it all and just be with you
Hepsini unut, sadece seninle olalım
I have to go ‘cause he don’t know
Gitmem lazım çünkü o bilmiyor
But the writing’s on the wall
Ama duvara yazıyorum

But here we are in so deep
Ama burada biz cok derindeyiz
Soaking wet
Sırılsıklamız
Jumping in without no safety net
Zıplıyoruz hic bir güvencemiz yok
And I don’t know what kinda ropes
Ve bilmiyorum bu ipler nasıl bişi
Would break this kinda fall, so baby
Bebeğim sanırım düşücez


Don’t you look in my eyes
Gözlerime bakma 
I might fall in love
Aşık olabilirim
With a beautiful boy
Bu güzel çocuğa
I wish that I could touch
Umarım ona dokunurum
You go, I hope you think of me
Umarım oda beni düşünüyordur

As the stars fall down and the heavens fade
This girl is begging wait, wait for me

We can’t be together right now
Guess there’s no use in trying
But if you look at me right now
Can you tell that I’m dying
To hold you
But it would be wrong to

So don’t you look in my eyes
I might fall in love
With a beautiful boy
I wish that I could touch
You go I hope you think of me
As the stars fall down and the heavens fade
This girl is begging wait for me

Don’t you look now
Don’t you look now
I might fall in love
Don’t you look now
Read more