Elektronların Dizilimi Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir? Konu Anlatımı


C. ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ ve KİMYASAL ÖZELLİKLER
Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma istekleri ile ilgilidir. Her element atomunun kararlı olduğu bir yapı vardır. Bazı elementler saf hâlde kararlı iken bazıları da bileşikleri hâlinde iken kararlıdır. Atomların kararlılıkları özellikle en dış katmanında bulunan elektron sayısı ile ilgili bir durumdur. Tek katmanlı atomda 2 elektron var ise kararlıdır. İki katmanlı atomun ikinci katmanında 8 elektron varsa kararlıdır. Üç katmanlı atomun üçüncü katmanında 8 elektron varsa kararlıdır. * Helyum atomunun çekirdeğinde 2 proton vardır. Buna göre katmanlarında da toplam 2 elektron bulunur. Öyleyse Helyum atomunun bir katmanı ve bu katmanında , ( 1. katmanda : 2 elektron ) 2 elektron vardır. * Neon atomunun çekirdeğinde 10 proton vardır. Buna göre katmanlarında da toplam 10 elektron bulunur. Öyleyse Neon atomunun iki katmanı ve bu katmanlarında, ( 1. katmanda : 2 elektron ve 2. katmanda : 8 elektron ) 10 elektron vardır. * Argon atomunun çekirdeğinde 18 proton vardır. Buna göre katmanlarında da toplam 18 elektron bulunur. Öyleyse Argon atomunun  üç katmanı ve bu katmanlarında, ( 1. katmanda : 2 elektron, 2. katmanda : 8 elektron ve 3. katmanda : 8 elektron ) 18 elektron vardır.  He, Ne ve Ar atomları son katmanlarında kararlı yapı için gerekli sayıdaki elektronları bulundurmaktadır. Bu nedenle He, Ne ve Ar atomları kararlı yapıdadır. Kimyasal değişmeler sonucunda atom çekirdeğinde bir değişim olmaz ve değişim katmanlarda bulunan elektron sayısında meydana gelir.    Bir atom son katmanında kararlı yapıdaki elektron sayısını bulundurabilmek için başka bir atomdan elektron alır ya da başka bir atoma elektron verir. Bu durumda atom çekirdeğinde bulunan proton sayısı ile elektron sayısı arasındaki eşitlik bozulur.1. İyonElektron alışverişi ile oluşan pozitif ( + ) ya da negatif ( – ) yüklü taneciklere iyon denir.a. AnyonBir atomun elektron alması sonucunda oluşan negatif ( – ) yüklü taneciktir. Bu durumu Oksijen ( O ) atomu üzerinde ifade edersek ;Oksijen atomunun çekirdeğinde 8 proton ve katmanlarında da 8 elektron vardır. Elektronların katmanlara dağılımı şekilde verilmiştir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız