2013 9. Sinif Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


1.)Kovalent bağın tanımını yapınız.
2.)Polar ve apolar kovalent bağları birer örnek vererek açıklayınız.
3.)Aşağıdaki diatomik moleküllerin Lewis simgelerini çizerek çizgi elektron gösterimini yapınız. (1H , 7N , 8O , 9F )
*
*
*
4.)Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin isimlerini yazınız.
* CO2=…………………………………………………………………..
* SO3=…………………………………………………………………..
* N2O=………………………………………………………………….
* CaCO3=………………………………………………………………
* NH3=………………………………………………………………….
5.) İsimleri verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.
*Hidrojen klorür=……………..
*Magnezyum oksit=…………….
*Karbon monoksit=……………..
*Azot dioksit=………..
*Sodyum florür=……………..
6.)Moleküllerin polarlığını su moleküllerini kullanarak açıklayınız.
7.)Formülü verilen bir bileşiğin organik mi yoksa anorganik mi olduğunu nasıl anlarsınız, açıklayınız.
8.)Hidrokarbonların tanımını yaparak bir örnek veriniz.
9.)Aşağıdaki hidrokarbonları isimlendiriniz.
10.)Hidrofil ve hidrofob nedemektir , açıklayınız.
11.)Aşağıdaki bileşikleri tabloya uygun şekilde yerleştiriniz.
SO2 CO2 NaCl NaF MgOH2 H2 CS2 KF CaCO3 NH3
İyonik bağlı Kovalent bağlı
12.)Boşlukları , tablodaki kelimelerden uygun olanlarıyla eşleştiriniz.
Organik Anorganik Alkenler Polar Apolar Anyon katyon
Ametal Metal Çekim İtme Siklo Alkin Alkan
  • NH3 molekülündeki N-H bağları ……………… kovalent bağlardır.
  • H-H bağı ……………….. kovalent bağdır.
  • Eksi(-) yüklü iyonlara ……………. denir.
  • Artı(+) yüklü iyonlara ……………….. denir.
  • S(kükürt) , O(oksijen) , N(azot) ve C(karbon) …………………….. elementlerdir.
  • Li(lityum) , Na(sodyum) , K(potasyum) ve Ca(kalsiyum) ……………….. elementlerdir.
  • Moleküllerden oluşmuş kovalent yapılı bileşiklerin doğada sıvı veya gaz halde bulunabilmeleri , moleküller arasında bazı ……………. kuvvetleri olduğunu gösterir.
  • CaCl2 (kalsiyum klorür) ……………………. bileşiklerdendir.
  • Metan ……………………. bileşiktir.
  • C(karbon) atomları arasında bir yada daha fazla ikili bağ olan hidrokarbon molekülleri ……………….. olarak adlandırılır.
13.) Fiziksel ve kimyasal değişimlere 5’er tane örnek veriniz.
Fiziksel Kimyasal
*……………………………… *……………………………………
*……………………………… *……………………………………
*……………………………… *……………………………………
*……………………………… *……………………………………
*……………………………… *……………………………………
14.)Aşağıdaki asit-baz tepkime denklemlerini tamamlayınız
Load disqus comments

2 Yorumlarınız