Türk Dili Güz Dönemi Ara Sınav Soruları ve Cevapları ( Aöf 2013 )


1-)Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

Cevap=Dil toplumsal katmanlara göre değişmez.

2-)İnsan dillerin hayvan seslerinin taklide esasına dayandığını ileri süren dil kurumı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap=Yansıma kuramı

3-)Avrupa,Hindistan ve irlanda konuşulan bütün modern diller binlerce yıl önce varsayılan aşağıda verilen hangi ana dilden gelişmiştir?

Cevap=Hint-Avrupa Dilleri

4-)Aşağıda verilen seslerden hangisi süreksiz ünsüzlerdendir?

Cevap=p

5-)Aşağıda verilen seslerden hangisi süreksiz ünsüzlerdendir?

Cevap=Moloz

6-)Aşağıdakilerden hangileri dar>daracık örneğindeki benzer bir ses olayı vardır?

Cevap=Azıcık

7-)Ünlüyle biten bir sözcüğün ünlü ile başlayan bir ek alması ya da sözcük ile birlşemesi durumda ilk sözcüğü başındaki ünlüylerden birinin düşmesi sonucunda ortaya çıkan ses olayına ne ad verilir?

Cevap=Ünlü birleşmesi

8-)Aşağıdakilerden hangisi latin dillerinden birri değildir?

Cevap=Yidişçe

9-)Aşağıdakilerden hangisi yalınlayan dillere örneklerdir?

Cevap=Vietnamca

10-)Aşağıdaki seslerden hangisi ötümlü seslendendir?

Cevap=d

11-)Aşağıdakilerden hangisi maddi kültürün öğesi değildir?

Cevap=Mimari

12-)Aşağıdakilerden hangisi anadolu sahasında türkçeye tercüme edilen ilk didaktik içerikli edebi eserler arasında kul mesutun farsçadan çevirdiği eserdir?

Cevap=Kelile ve dimne

13-)Sosyal mesafenın azaldığı yerini yakınlığı ve dayanışmasının daha az resmi stratejilerden oluşan duruma ne ad verilir?

Cevap=Pozitif nezaket

14-)Aşağıdaki eserlerden hangisi eski urgur türkçesine çevrilen eserlerden biri değildir?

Cevap=Telemak

15-)Anadoluda hristiyanlığın ortodoks mezhebine bağlı karamanlı türkler tarafında 18. ve 20. üzyıllar arasında kullanılmıştır?

Cevap=Grek Alfabesi

16-)Birinci türkoloji kongressi nerede ve hangi yılda yapılmıştır?

Cevap=Bakü-1926

17-)Aşağıdakilerden hangisi karahanlı döneminde günümüze kalan eserlerden biri değildir?

Cevap=Nehcü-l Feradis

18-)Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır?

Cevap=Kaşgarlı mahmut-Mezalisün nefayis

19-)Danimarkalı bilgin V.Thomsen tarafından türk alfabesi olarak adlandırılmış olan alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap=Köktürk alfabesi

20-)10. yüzyılda başladığı kabul edilen kendi içerinde karahanlı türkçe ve harez türkçesi olmak üzere ikiye ayrılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap=Orta türkçe dönemi
Load disqus comments

0 Yorumlarınız